Z(s)eppelin - Az utazás kultúrája

Hollandia - utazások

Hollandia, hivatalosan a Holland Királyság északnyugat-európai ország, amely tengerentúli területekkel is rendelkezik a Karib-térségben. Európa egyik legsűrűbben lakott országa.

Európában Hollandia tizenkét tartományból áll. Az ország keleten Németországgal, délen Belgiummal, nyugaton és északon pedig az Északi-tenger partvonalával határos. Továbbá tengeri határokon is osztozik mindkét országgal valamint az Egyesült Királysággal az Északi-tengeren. Fővárosa és legnagyobb városa Amszterdam, de a kormányzat központja és a parlament Hágában található. A rotterdami kikötő Európa legnagyobb forgalmat lebonyolító kikötője.Az ország hivatalos nyelve a holland, de az angol széles körben beszélt. Frízföld tartományban a fríz a második leggyakrabban használt nyelv. A Karib-térségben a holland és az angol mellett a papiamentót is beszélik.

Hollandia az Európai Unió, az Eurózóna, a G10, a NATO, az OECD és a WTO alapító tagja, valamint a Schengeni övezet és a Benelux államok egyike. Számos nemzetközi szervezet központja található az országban, ezek közül az egyik legjelentősebb a Nemzetközi Bíróság, amely Hágában ülésezik.

 

Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:

Magánútlevéllel: Igen. Mely útlevélnek az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie.

Ideiglenes útlevél: Igen. Csak konzulátus adhatja ki! Érvényesség az utazás utolsó napjáig kell hogy érvényes legyen.

Személyi igazolvány: Igen. Melynek az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie.

Ideiglenes személyi igazolvány: Nem elfogadott.

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány: Igen. Melynek az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie.

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: Nem elfogadott.

Vízum: Vízum NEM szükséges.

Kiskorú gyermekek beutazása: 

Felhívjuk a Hollandiába induló és a Hollandiában életvitelszerűen tartózkodó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy a holland hatóságok fokozottabban ellenőrzik a kiskorú személyekkel utazók esetében a kiskorú gyermekekkel utazók szülői felügyeleti jogát, illetve amennyiben egyik szülő utazik a kiskorú gyermekkel, a kiskorú utazásához, a másik szülő részéről történő hozzájárulást.

Javasoljuk, hogy a szülői felügyeleti jog igazolására (különösen eltérő vezetéknevű gyermekek-szülők esetében) tartsák maguknál a következő dokumentumokat:
-az utazáshoz szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozatról szóló angol formanyomtatványt
-a kiskorú személy érvényes magyar személyazonosító okmányát (személyazonosító igazolvány vagy magánútlevél)
-a kiskorú személy magyar születési anyakönyvi kivonatát
-a hozzájáruló szülő érvényes magánútlevelének/személyazonosító igazolványának másolatát

Hollandiában született gyermekek esetében az önkormányzati lakcímnyilvántartásból (GBA) kért, egy hónapnál nem régebbi kivonatot
elvált szülők esetében a válásról és a gyermek felügyeleti/láthatósági jogáról szóló bírósági határozat másolatát (magyar nyelvű bírósági határozatok esetében javasoljuk az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda által készített angol nyelvű fordítás bemutatását).
Abban az esetben, ha csak az egyik szülő utazik a kiskorú gyerekkel, javasoljuk, hogy tartsák magunknál a másik szülő – lehetőség szerint – angol nyelven írásban adott hozzájáruló nyilatkozatát.

Feltöltés dátuma: 2024.01.11

Friss információk: Hollandia | Konzuli Tájékoztatás (gov.hu)

Hollandia területéről eddig tizenhárom helyszín került fel a világörökségi listára.

Schokland és környéke:
Schokland és környékének lápvidéke már a történelem előtti időktől lakott volt, az első védőgátakat a 4. században kezdték építeni. A félszigetet folyamatosan fenyegették az árhullámok, a középkorban szigetté változott. A gátak megvédték a földterületeket a dagálytól, de időnként így is le kellett csapolni a területet, miközben a tenger szintje folyamatosan nőtt. A helyzet a 19. század közepére kezelhetetlenné vált, az itt lakókat 1859-ben kitelepítették. A környéket 1927 és 1932 között hódították vissza a tengertől, azóta a vízzel folytatott évszázados küzdelem jelképévé vált. A régészeti kutatások során bebizonyították, hogy a térségben már az őskorban megtelepedett az ember, és már ekkor is erőfeszítéseket kellett tenni a víz visszaszorítása érdekében. Előkerültek településeik maradványai is. Később az itt épület templomokat az alapokig teljesen lebontották és az építőanyagot átszállítva magasabb helyen újra felépítették.

Hollandia védművonala:
A világörökségi státusz először csak az Amszterdam körül egy 135 kilométer hosszan gyűrű alakban kiépített védművonalra vonatkozott. Egyedi módon vizet használ védekezéshez, amivel tervezett módon eláraszthatták a környéket. A védelmi vonal kiépítése 1883-ban kezdődött és csak 1920-ban fejeződött be. Nem sokkal ezután a légierő fejlődésével a védmű el is vesztette jelentőségét. Összesen negyvenöt erőd tartozott hozzá, valamint lőállások kazamaták, zsilipek csatornák és gátak bonyolult rendszere. A tervek szerint úgy árasztották volna el a környéket, hogy sem gyalogosan sem hajóval nem lehetett volna megközelíteni, mivel a vízszint körülbelül egy méter magas lett volna. A hollandok már a 16. század óta használták vízmérnöki tudásukat védelmi célokra, ez a védművonal régebbiek megerősített, összevont és továbbfejlesztett változata. A védelmi gyűrű leglátványosabb része Pampus erődszigete az IJ folyó torkolatánál. 2021-ben a helyszínt jelentősen kiterjesztették.

Kinderdijk-elshouti malomrendszer:
A Rotterdam közelében lévő Kinderdijk és Elshout falvak térségében víztározók, gátak, szivattyúüzemek, hivatali épületek és legfeltűnőbb elemei a szélmalmok határozzák meg a tájképet. A terület fontos technikai vívmánya és helyszíne annak a folyamatnak, amely során az itt élők földterületeket nyertek a tenger visszaszorításával. Kindekjinktől délre tizenkilenc szélmalom áll egy sorban, ez az ország legkiterjedtebb történelmi malomegyüttese. A legtöbb malomnak csak a felső része forog, lapátjaik 30 centiméterre megközelítik a talajt. Legtöbbjük a 18. század közepén épült és az 1940-es évekig működött. Ezután kivonták őket a forgalomból de jelenleg is működőképesek. Egykor több mint százötven szélmalom működött, majd számuk 1870 körülre hetvennyolcra esett vissza. A világörökségi helyszínhez tizenkilenc tartozik. A malmok segítségével két fázisban szivattyúzták ki a vizet a területről, először egy alacsonyabban futó csatornából egy magasabb csatornába és onnan egy tározóba, ahonnan később más elvezették.

Willemstad történelmi körzete Holland Antillák:
Holland kereskedők Curaçao szigetének egyik természetes kikötőjénél alapították meg a települést 1634-ben. Hamar kihasználták a tengerrel egy természetes csatornával kapcsolatban lévő hely lehetőségeit, így Willenstad hamarosan a Holland Nyugat-indiai Társaság legfontosabb kikötőjévé fejlődött, a Holland Antillák fővárosa lett. Jellegzetességei a természetes kikötő által elválasztott egyedi városrészei, amelyek spanyol, holland, és portugál gyarmati városokra emlékeztetnek. Az építkezéseket az afrikai rabszolgakereskedelem és a dél-amerikai ültetvények áruinak átmenő forgalma után keletkezett haszonból finanszírozták. Az Anglia és Hollandia közti háborúk alatt a települést sokszor kifosztották, ennek ellenére számos történelmi épület fennmaradt, a kikötő mellett sok színes, holland stílusú ház áll. A sajátos szerkezetű városnegyedek legjelentősebb épületei a holland református egyház temploma és az 1732-ben alapított zsinagóga.

D. F. Wouda gőzszivattyúrendszer:
Hollandiában évszázadokon keresztül szélmalmok erejét használták fel a víz visszaszorítására, később, a 19. század első harmadában a gőzszivattyúra tértek át. A 20. század elején már körülbelül hétszáz gőzszivattyú működött. A D. F. Wonda gőzszivattyú rendszert, ami a valaha épített legnagyobb ilyen típusú szerkezet egy 1894-es árvíz után építették. Ma is működik, évente több alkalommal ezzel szivattyúzzák le a felesleges vizet Frízföld egy részéről az IJssel-tóba, ezzel csökkentve az ár- és belvízveszélyt. Az 1920-ban megnyitott szivattyútelep a holland mérnökök által alkotott ipari épületek egyik remekműve, kialakításakor esztétikai szempontokat is figyelembe vettek. A szivattyúrendszer főbb részei a kazánház, a turbinaépület, a tó felé nyíló árvízkapuk, a centrifugális szivattyúk és négy gőzmotor.

Beemster-polder:
A polderek olyan a tengertől elhódított területek, amelyeket gátak, malmok, szivattyúk összetett rendszere óv meg a folyamatos árvizektől. A 17. század elejétől kialakuló Beenster polder az elsők között volt, amelyet sikerült hasznosítani. Ahogy a szivattyúzási technikák folyamatosan fejlődtek úgy sikerült egyre nagyobb földterületet vízmentesíteni. Korábban szélmalmokkal hajtották meg a vízikerekeket, később gőzgéppel, a 20. század egy részében dízelolajjal, jelenleg pedig egy teljesen automatizált elektromos rendszerrel. A 17. században a lecsapolást követő évtizedekben tervszerűen építették be a területet, ami fokozatosan benépesült. Mai, földekből, utakból, csatornákból, gátakból, legelőkből, falvakból, tanyákból, kisebb városokból álló képe még mindig őrzi klasszikus tájrendező elvek szerint kialakított szigorú elrendezését. A polder kialakításakor alkalmazott technikai újítások jelentős hatással voltak európai és más árvízmentesítő munkálatokra.

Rietveld Schröder-ház:
Az Utrechtben található Rietveld Schöder házat 1924-ben építették és az úgynevezett De Stijl művészcsoport egyfajta hitvallásának tekinthető. A mozgalom 1917-ben indult és kapcsolatban állt a német Bauhaus irányzattal. A művészekből és építészekből álló holland csoport sajátos geometrikus-absztrakt formanyelvet hozott létre. A házat a modern építészet egyik jelképének tartják, tervezése és építése egy időben zajlott. A kis családi ház rugalmas térbeli elrendezésű, szerkezetét tekintve egy hagyományos téglaház, viszont a felső szintet Gerrit Rietveld – a tervező – egy folytatólagos nyílt térnek alakította ki, amelynek falai a tulajdonos igényeinek megfelelően eltolhatók. A ház mennyezete fagerendás, alapja, a pince és az erkélyek betonból készültek. A tulajdonos és az építész részletes fotódokumentációt készített az építés folyamatáról, ami jelentős dokumentuma a De Stijl művészcsoport tevékenységének. Befejezése után a szakemberek szinte azonnal a klasszikus modernizmus egyik remekműveként tekintettek rá.

Watt-tenger: Dánia, Hollandia és Németország közös világörökségi helyszíne.
A tenger része a világ legnagyobb összefüggő árapálysíkságjának, amely Európa északnyugati partvidéke és a Fríz-szigetek között terül el. Tágabb értelemben véve a hollandiai Den Heldertől Németország északnyugati partjain át a dániai Esbjergig húzódó watt-típusú tengerpartokat is a Watt-tengerhez sorolják. Hossza mintegy 500 kilométer. A tengerparti sávot kiterjedt fövenyes partok, homokdűnék, tengerifű-telepek és iszapos lapályok jellemzik, és körülbelül tízezer növény- és állatfaj élőhelyét biztosítják. A területen minden évben több millió vándormadár talál magának pihenőhelyet. Az utolsó jégkorszakot követően keletkezett legfeltűnőbb tájeleme a Nyugati-Fríz-szigetek öt tagja. Az itt jelenlévő ökoszisztéma árapályon alapul, a tenger drámai szintkülönbségeket produkál. Ez az egyik utolsó érintetlen ökoszisztéma Európa északi partvidékén. Különlegessége abból is áll, hogy szinte teljesen árapálysíkság nagyon kevés folyóvízi hatással. A veszélyeztetett tengeri állatok közül megtalálható itt a borjúfóka, a kúpos fóka és a barna delfin.

17. századi csatorna-gyűrű a Singelgrachton belül (Amszterdam):
Amszterdam teljes építészeti arculatát meghatározza az a közel száz kilométeres csatornagyűrű-rendszer amelyet a 16. század végén és a 17. század elején alakítottak ki. Ekkor kezdődött a holland aranykor, amikor a Holland Kelet-indiai és Nyugat-indiai Társaságok által kiépített kereskedelmi hálózatok óriási profitot termeltek. Ennek köszönhetően ekkor Amszterdam a világ egyik leggazdagabb városa volt, így lehetővé vált számára a kor legnagyobb és legegységesebb városfejlesztése, hogy helyet biztosítsanak a gyorsan növekvő népesség számára. A csatornák közötti mocsarakat lecsapolták, ezzel is növelték a beépíthető területet. A növekvő város így már nem is fért el a korábbi megerősített városhatárok mögé így ezek helyét is módosítani kellett. A csatornák partjain álló házakat különböző homlokzatokkal látták el amik egyedi jelleget kölcsönöznek az egyes vízi utaknak. A világörökségi helyszínhez az óvárostól és a középkori kikötőktől déli és nyugati irányban húzódó csatornarendszer védművein belüli részek tartoznak.

Van Nelle-gyár:
A Van Nelle-gyár az 1920-as években épült Rotterdam északnyugati ipari zónájában a Spaause polder partján. A gyárépület a 20. századi ipari építészet egyik ikonikus darabja, a két világháború közötti modernista és funkcionalista törekvések egyik jelképe. A gyártelep kialakításakor az oldalfalakhoz főleg acélt és üveget használtak fel, egy ideális üzemet akartak létrehozni ami nyitott a külvilágra. Belső terét az igényeknek megfelelően lehetett módosítani és a természetes fény kellemesebbé tette a munkakörülményeket. Az itt használt technológiai és építészeti újdonságok Európa számos részéből és Észak-Amerikából származtak. A gyárban a kikötőkhöz kapcsolódó áruk (például tea, kávé, dohány) feldolgozását végezték, amelynek nagy hagyományai voltak Hollandiában. Ezt a funkcióját sokáig meg is őrizte, majd a 20. század végi gazdasági átalakulásakor az épületet eredeti formájában megőrizték. Már 1985-ben védelem alá került mint nemzeti műemlék, azóta a legmagasabb szintű állami védelem alatt áll.

Jóakarat-kolóniák:
Belgium és Hollandia közös világörökségi helyszíne.
A két ország közös világörökségi helyszíne négy részből áll, ezek kultúrtájak és a hozzájuk tartozó kolóniák, amelyből egy Belgium és három Hollandia területére található. A kolóniákat egy 19. századi szociális reformkísérlet keretében hozták létre, amelynek az volt a célja, hogy távoli helyeken alapított mezőgazdasági telepekkel enyhítsék a városi szegénységet. Legkorábban, 1818-ban a hollandiai Frederiksoord telepet hozták létre és itt volt a Jóakarat-társaság központja is, egy olyan egyesületé amelynek célja a szegénység enyhítése volt országos szinten. A másik három kolónia Wilhelminaoord és Veenhuizen volt Hollandiában és Wortel Belgiumban. Mivel a kolóniák kis földterületei nem termeltek elég profitot a társaság másfajta bevételi forrásokat keresett. Felvette a kapcsolatot az állammal, és kezdetben árvákat majd koldusokat és csavargókat telepítettek a helyszínekre, ami úgynevezett „nem szabad” kolóniát eredményezett mint például Veenhuizen ahol központosított földművelést folytattak őrök felügyelete alatt. A telepek kialakításakor szabályos alaprajzot követtek, főbb épületeik a lakóházak, a mezőgazdasági épületek, templomok és középületek voltak. A 19. század közepén Hollandiában több mint 11 ezer ember élt ilyen kolóniákon, Belgiumban a legnagyobb lélekszám 6000 körül volt 1910-ben.

A Római Birodalom limese Germania Inferiorban:
Hollandia és Németország közös világörökségi helyszíne
Az Alsó-Rajna bal partvonala mellett körülbelül négyszáz kilométer hosszan épült ki a Római Birodalom Germania Inferior provinciájának limese. Az Északi-tengerig érő határszakasz maradványai ma Németország és Hollandia területén találhatók. A helyszínhez összesen százkét objektum tartozik, együttesen alkották a birodalmat a 2. században körbevevő mintegy 7 500 kilométer hosszú, Európán, a Közel-Keleten és Észak Afrikán keresztülhúzódó határrendszer egyik szakaszát. A helyszínhez katonai és civil épületek maradványai tartoznak ezen kívül olyan határjelző elemek, amelyek Germania Inferior provincia végét jelezték az i. sz. 1. és 5. század között. Szinte minden épületrész maradványa a föld alatt található, ezért csak a régészeti feltárások alapján ismert. Az ásatások során katonai bázisokat, erődöket, kisebb erődítményeket, tornyokat, átmeneti táborokat, utakat, kikötőket, egy hajóflotta bázist, egy csatornát, egy vízvezetéket, valamint civil településeket, városokat, temetőket, szentélyeket, egy amfiteátrumot és egy palotát azonosítottak. Az objektumok egy része vízzel átitatott területen fekszik, ami elősegíti a bomló anyagok konzerválódását és az objektumok jobb állapotban való megőrzését. A hollandiai helyszínek: Valkenburg, Voorburg, Vlietwijk, Starrenburg, Knippolder, Vlietvoorde, Rozenrust, Romeinsepad, Leiden, Woerden, Utrecht, Bunnik-Vechten, Arnhem, Elst, Nijmegen, Mariënboom, Swartendijk, Cortendijk, Louisedal, Kerstendal, Berg en Dal, Herwen

Eise Eisinga planetáriuma, Franeker:
A Franeker központjában egy szerény méretű házban található planetárium a világ legrégebbi folyamatosan működő planetáriuma. A gyapjúval foglalkozó Eise Eisinga által tervezett és nagyrészt saját kezűleg elkészített modellt a mennyezetbe és a nappali szoba egyik falába építették be. Az alatta lévő helyiséget fogadó- és bemutatóteremként használták. Az 1774 és 1781 között épített, a naprendszerünket ábrázoló modell ma is naprakészen ábrázolja a Nap a Hold és az akkor ismert öt bolygó (a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz) pozícióját. Az égitestek fémrúdon lógó fagolyók, amiket a mennyezetbe vágott nyílásokon keresztül a ház direkt erre a célra átalakított gerendaszerkezetére rögzítettek. Darabjai egyszerű de időtálló anyagokból készültek, alkotója a karbantartásukhoz szükséges részletes utasításokat hagyott hátra. A planetárium hozzájárult a csillagászati ismeretek és a heliocentrikus világkép szélesebb körben való elterjesztéséhez. Jelenleg is nyitva áll a látogatók előtt, oktatóközpontként használják.

Tovább olvasom

Hollandia, hivatalosan a Holland Királyság északnyugat-európai ország, amely tengerentúli területekkel is rendelkezik a Karib-térségben. Európa egyik legsűrűbben lakott országa.

Európában Hollandia tizenkét tartományból áll. Az ország keleten Németországgal, délen Belgiummal, nyugaton és északon pedig az Északi-tenger partvonalával határos. Továbbá tengeri határokon is osztozik mindkét országgal valamint az Egyesült Királysággal az Északi-tengeren. Fővárosa és legnagyobb városa Amszterdam, de a kormányzat központja és a parlament Hágában található. A rotterdami kikötő Európa legnagyobb forgalmat lebonyolító kikötője.Az ország hivatalos nyelve a holland, de az angol széles körben beszélt. Frízföld tartományban a fríz a második leggyakrabban használt nyelv. A Karib-térségben a holland és az angol mellett a papiamentót is beszélik.

Hollandia az Európai Unió, az Eurózóna, a G10, a NATO, az OECD és a WTO alapító tagja, valamint a Schengeni övezet és a Benelux államok egyike. Számos nemzetközi szervezet központja található az országban, ezek közül az egyik legjelentősebb a Nemzetközi Bíróság, amely Hágában ülésezik.

 

Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:

Magánútlevéllel: Igen. Mely útlevélnek az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie.

Ideiglenes útlevél: Igen. Csak konzulátus adhatja ki! Érvényesség az utazás utolsó napjáig kell hogy érvényes legyen.

Személyi igazolvány: Igen. Melynek az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie.

Ideiglenes személyi igazolvány: Nem elfogadott.

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány: Igen. Melynek az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie.

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: Nem elfogadott.

Vízum: Vízum NEM szükséges.

Kiskorú gyermekek beutazása: 

Felhívjuk a Hollandiába induló és a Hollandiában életvitelszerűen tartózkodó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy a holland hatóságok fokozottabban ellenőrzik a kiskorú személyekkel utazók esetében a kiskorú gyermekekkel utazók szülői felügyeleti jogát, illetve amennyiben egyik szülő utazik a kiskorú gyermekkel, a kiskorú utazásához, a másik szülő részéről történő hozzájárulást.

Javasoljuk, hogy a szülői felügyeleti jog igazolására (különösen eltérő vezetéknevű gyermekek-szülők esetében) tartsák maguknál a következő dokumentumokat:
-az utazáshoz szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozatról szóló angol formanyomtatványt
-a kiskorú személy érvényes magyar személyazonosító okmányát (személyazonosító igazolvány vagy magánútlevél)
-a kiskorú személy magyar születési anyakönyvi kivonatát
-a hozzájáruló szülő érvényes magánútlevelének/személyazonosító igazolványának másolatát

Hollandiában született gyermekek esetében az önkormányzati lakcímnyilvántartásból (GBA) kért, egy hónapnál nem régebbi kivonatot
elvált szülők esetében a válásról és a gyermek felügyeleti/láthatósági jogáról szóló bírósági határozat másolatát (magyar nyelvű bírósági határozatok esetében javasoljuk az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda által készített angol nyelvű fordítás bemutatását).
Abban az esetben, ha csak az egyik szülő utazik a kiskorú gyerekkel, javasoljuk, hogy tartsák magunknál a másik szülő – lehetőség szerint – angol nyelven írásban adott hozzájáruló nyilatkozatát.

Feltöltés dátuma: 2024.01.11

Friss információk: Hollandia | Konzuli Tájékoztatás (gov.hu)

Hollandia területéről eddig tizenhárom helyszín került fel a világörökségi listára.

Schokland és környéke:
Schokland és környékének lápvidéke már a történelem előtti időktől lakott volt, az első védőgátakat a 4. században kezdték építeni. A félszigetet folyamatosan fenyegették az árhullámok, a középkorban szigetté változott. A gátak megvédték a földterületeket a dagálytól, de időnként így is le kellett csapolni a területet, miközben a tenger szintje folyamatosan nőtt. A helyzet a 19. század közepére kezelhetetlenné vált, az itt lakókat 1859-ben kitelepítették. A környéket 1927 és 1932 között hódították vissza a tengertől, azóta a vízzel folytatott évszázados küzdelem jelképévé vált. A régészeti kutatások során bebizonyították, hogy a térségben már az őskorban megtelepedett az ember, és már ekkor is erőfeszítéseket kellett tenni a víz visszaszorítása érdekében. Előkerültek településeik maradványai is. Később az itt épület templomokat az alapokig teljesen lebontották és az építőanyagot átszállítva magasabb helyen újra felépítették.

Hollandia védművonala:
A világörökségi státusz először csak az Amszterdam körül egy 135 kilométer hosszan gyűrű alakban kiépített védművonalra vonatkozott. Egyedi módon vizet használ védekezéshez, amivel tervezett módon eláraszthatták a környéket. A védelmi vonal kiépítése 1883-ban kezdődött és csak 1920-ban fejeződött be. Nem sokkal ezután a légierő fejlődésével a védmű el is vesztette jelentőségét. Összesen negyvenöt erőd tartozott hozzá, valamint lőállások kazamaták, zsilipek csatornák és gátak bonyolult rendszere. A tervek szerint úgy árasztották volna el a környéket, hogy sem gyalogosan sem hajóval nem lehetett volna megközelíteni, mivel a vízszint körülbelül egy méter magas lett volna. A hollandok már a 16. század óta használták vízmérnöki tudásukat védelmi célokra, ez a védművonal régebbiek megerősített, összevont és továbbfejlesztett változata. A védelmi gyűrű leglátványosabb része Pampus erődszigete az IJ folyó torkolatánál. 2021-ben a helyszínt jelentősen kiterjesztették.

Kinderdijk-elshouti malomrendszer:
A Rotterdam közelében lévő Kinderdijk és Elshout falvak térségében víztározók, gátak, szivattyúüzemek, hivatali épületek és legfeltűnőbb elemei a szélmalmok határozzák meg a tájképet. A terület fontos technikai vívmánya és helyszíne annak a folyamatnak, amely során az itt élők földterületeket nyertek a tenger visszaszorításával. Kindekjinktől délre tizenkilenc szélmalom áll egy sorban, ez az ország legkiterjedtebb történelmi malomegyüttese. A legtöbb malomnak csak a felső része forog, lapátjaik 30 centiméterre megközelítik a talajt. Legtöbbjük a 18. század közepén épült és az 1940-es évekig működött. Ezután kivonták őket a forgalomból de jelenleg is működőképesek. Egykor több mint százötven szélmalom működött, majd számuk 1870 körülre hetvennyolcra esett vissza. A világörökségi helyszínhez tizenkilenc tartozik. A malmok segítségével két fázisban szivattyúzták ki a vizet a területről, először egy alacsonyabban futó csatornából egy magasabb csatornába és onnan egy tározóba, ahonnan később más elvezették.

Willemstad történelmi körzete Holland Antillák:
Holland kereskedők Curaçao szigetének egyik természetes kikötőjénél alapították meg a települést 1634-ben. Hamar kihasználták a tengerrel egy természetes csatornával kapcsolatban lévő hely lehetőségeit, így Willenstad hamarosan a Holland Nyugat-indiai Társaság legfontosabb kikötőjévé fejlődött, a Holland Antillák fővárosa lett. Jellegzetességei a természetes kikötő által elválasztott egyedi városrészei, amelyek spanyol, holland, és portugál gyarmati városokra emlékeztetnek. Az építkezéseket az afrikai rabszolgakereskedelem és a dél-amerikai ültetvények áruinak átmenő forgalma után keletkezett haszonból finanszírozták. Az Anglia és Hollandia közti háborúk alatt a települést sokszor kifosztották, ennek ellenére számos történelmi épület fennmaradt, a kikötő mellett sok színes, holland stílusú ház áll. A sajátos szerkezetű városnegyedek legjelentősebb épületei a holland református egyház temploma és az 1732-ben alapított zsinagóga.

D. F. Wouda gőzszivattyúrendszer:
Hollandiában évszázadokon keresztül szélmalmok erejét használták fel a víz visszaszorítására, később, a 19. század első harmadában a gőzszivattyúra tértek át. A 20. század elején már körülbelül hétszáz gőzszivattyú működött. A D. F. Wonda gőzszivattyú rendszert, ami a valaha épített legnagyobb ilyen típusú szerkezet egy 1894-es árvíz után építették. Ma is működik, évente több alkalommal ezzel szivattyúzzák le a felesleges vizet Frízföld egy részéről az IJssel-tóba, ezzel csökkentve az ár- és belvízveszélyt. Az 1920-ban megnyitott szivattyútelep a holland mérnökök által alkotott ipari épületek egyik remekműve, kialakításakor esztétikai szempontokat is figyelembe vettek. A szivattyúrendszer főbb részei a kazánház, a turbinaépület, a tó felé nyíló árvízkapuk, a centrifugális szivattyúk és négy gőzmotor.

Beemster-polder:
A polderek olyan a tengertől elhódított területek, amelyeket gátak, malmok, szivattyúk összetett rendszere óv meg a folyamatos árvizektől. A 17. század elejétől kialakuló Beenster polder az elsők között volt, amelyet sikerült hasznosítani. Ahogy a szivattyúzási technikák folyamatosan fejlődtek úgy sikerült egyre nagyobb földterületet vízmentesíteni. Korábban szélmalmokkal hajtották meg a vízikerekeket, később gőzgéppel, a 20. század egy részében dízelolajjal, jelenleg pedig egy teljesen automatizált elektromos rendszerrel. A 17. században a lecsapolást követő évtizedekben tervszerűen építették be a területet, ami fokozatosan benépesült. Mai, földekből, utakból, csatornákból, gátakból, legelőkből, falvakból, tanyákból, kisebb városokból álló képe még mindig őrzi klasszikus tájrendező elvek szerint kialakított szigorú elrendezését. A polder kialakításakor alkalmazott technikai újítások jelentős hatással voltak európai és más árvízmentesítő munkálatokra.

Rietveld Schröder-ház:
Az Utrechtben található Rietveld Schöder házat 1924-ben építették és az úgynevezett De Stijl művészcsoport egyfajta hitvallásának tekinthető. A mozgalom 1917-ben indult és kapcsolatban állt a német Bauhaus irányzattal. A művészekből és építészekből álló holland csoport sajátos geometrikus-absztrakt formanyelvet hozott létre. A házat a modern építészet egyik jelképének tartják, tervezése és építése egy időben zajlott. A kis családi ház rugalmas térbeli elrendezésű, szerkezetét tekintve egy hagyományos téglaház, viszont a felső szintet Gerrit Rietveld – a tervező – egy folytatólagos nyílt térnek alakította ki, amelynek falai a tulajdonos igényeinek megfelelően eltolhatók. A ház mennyezete fagerendás, alapja, a pince és az erkélyek betonból készültek. A tulajdonos és az építész részletes fotódokumentációt készített az építés folyamatáról, ami jelentős dokumentuma a De Stijl művészcsoport tevékenységének. Befejezése után a szakemberek szinte azonnal a klasszikus modernizmus egyik remekműveként tekintettek rá.

Watt-tenger: Dánia, Hollandia és Németország közös világörökségi helyszíne.
A tenger része a világ legnagyobb összefüggő árapálysíkságjának, amely Európa északnyugati partvidéke és a Fríz-szigetek között terül el. Tágabb értelemben véve a hollandiai Den Heldertől Németország északnyugati partjain át a dániai Esbjergig húzódó watt-típusú tengerpartokat is a Watt-tengerhez sorolják. Hossza mintegy 500 kilométer. A tengerparti sávot kiterjedt fövenyes partok, homokdűnék, tengerifű-telepek és iszapos lapályok jellemzik, és körülbelül tízezer növény- és állatfaj élőhelyét biztosítják. A területen minden évben több millió vándormadár talál magának pihenőhelyet. Az utolsó jégkorszakot követően keletkezett legfeltűnőbb tájeleme a Nyugati-Fríz-szigetek öt tagja. Az itt jelenlévő ökoszisztéma árapályon alapul, a tenger drámai szintkülönbségeket produkál. Ez az egyik utolsó érintetlen ökoszisztéma Európa északi partvidékén. Különlegessége abból is áll, hogy szinte teljesen árapálysíkság nagyon kevés folyóvízi hatással. A veszélyeztetett tengeri állatok közül megtalálható itt a borjúfóka, a kúpos fóka és a barna delfin.

17. századi csatorna-gyűrű a Singelgrachton belül (Amszterdam):
Amszterdam teljes építészeti arculatát meghatározza az a közel száz kilométeres csatornagyűrű-rendszer amelyet a 16. század végén és a 17. század elején alakítottak ki. Ekkor kezdődött a holland aranykor, amikor a Holland Kelet-indiai és Nyugat-indiai Társaságok által kiépített kereskedelmi hálózatok óriási profitot termeltek. Ennek köszönhetően ekkor Amszterdam a világ egyik leggazdagabb városa volt, így lehetővé vált számára a kor legnagyobb és legegységesebb városfejlesztése, hogy helyet biztosítsanak a gyorsan növekvő népesség számára. A csatornák közötti mocsarakat lecsapolták, ezzel is növelték a beépíthető területet. A növekvő város így már nem is fért el a korábbi megerősített városhatárok mögé így ezek helyét is módosítani kellett. A csatornák partjain álló házakat különböző homlokzatokkal látták el amik egyedi jelleget kölcsönöznek az egyes vízi utaknak. A világörökségi helyszínhez az óvárostól és a középkori kikötőktől déli és nyugati irányban húzódó csatornarendszer védművein belüli részek tartoznak.

Van Nelle-gyár:
A Van Nelle-gyár az 1920-as években épült Rotterdam északnyugati ipari zónájában a Spaause polder partján. A gyárépület a 20. századi ipari építészet egyik ikonikus darabja, a két világháború közötti modernista és funkcionalista törekvések egyik jelképe. A gyártelep kialakításakor az oldalfalakhoz főleg acélt és üveget használtak fel, egy ideális üzemet akartak létrehozni ami nyitott a külvilágra. Belső terét az igényeknek megfelelően lehetett módosítani és a természetes fény kellemesebbé tette a munkakörülményeket. Az itt használt technológiai és építészeti újdonságok Európa számos részéből és Észak-Amerikából származtak. A gyárban a kikötőkhöz kapcsolódó áruk (például tea, kávé, dohány) feldolgozását végezték, amelynek nagy hagyományai voltak Hollandiában. Ezt a funkcióját sokáig meg is őrizte, majd a 20. század végi gazdasági átalakulásakor az épületet eredeti formájában megőrizték. Már 1985-ben védelem alá került mint nemzeti műemlék, azóta a legmagasabb szintű állami védelem alatt áll.

Jóakarat-kolóniák:
Belgium és Hollandia közös világörökségi helyszíne.
A két ország közös világörökségi helyszíne négy részből áll, ezek kultúrtájak és a hozzájuk tartozó kolóniák, amelyből egy Belgium és három Hollandia területére található. A kolóniákat egy 19. századi szociális reformkísérlet keretében hozták létre, amelynek az volt a célja, hogy távoli helyeken alapított mezőgazdasági telepekkel enyhítsék a városi szegénységet. Legkorábban, 1818-ban a hollandiai Frederiksoord telepet hozták létre és itt volt a Jóakarat-társaság központja is, egy olyan egyesületé amelynek célja a szegénység enyhítése volt országos szinten. A másik három kolónia Wilhelminaoord és Veenhuizen volt Hollandiában és Wortel Belgiumban. Mivel a kolóniák kis földterületei nem termeltek elég profitot a társaság másfajta bevételi forrásokat keresett. Felvette a kapcsolatot az állammal, és kezdetben árvákat majd koldusokat és csavargókat telepítettek a helyszínekre, ami úgynevezett „nem szabad” kolóniát eredményezett mint például Veenhuizen ahol központosított földművelést folytattak őrök felügyelete alatt. A telepek kialakításakor szabályos alaprajzot követtek, főbb épületeik a lakóházak, a mezőgazdasági épületek, templomok és középületek voltak. A 19. század közepén Hollandiában több mint 11 ezer ember élt ilyen kolóniákon, Belgiumban a legnagyobb lélekszám 6000 körül volt 1910-ben.

A Római Birodalom limese Germania Inferiorban:
Hollandia és Németország közös világörökségi helyszíne
Az Alsó-Rajna bal partvonala mellett körülbelül négyszáz kilométer hosszan épült ki a Római Birodalom Germania Inferior provinciájának limese. Az Északi-tengerig érő határszakasz maradványai ma Németország és Hollandia területén találhatók. A helyszínhez összesen százkét objektum tartozik, együttesen alkották a birodalmat a 2. században körbevevő mintegy 7 500 kilométer hosszú, Európán, a Közel-Keleten és Észak Afrikán keresztülhúzódó határrendszer egyik szakaszát. A helyszínhez katonai és civil épületek maradványai tartoznak ezen kívül olyan határjelző elemek, amelyek Germania Inferior provincia végét jelezték az i. sz. 1. és 5. század között. Szinte minden épületrész maradványa a föld alatt található, ezért csak a régészeti feltárások alapján ismert. Az ásatások során katonai bázisokat, erődöket, kisebb erődítményeket, tornyokat, átmeneti táborokat, utakat, kikötőket, egy hajóflotta bázist, egy csatornát, egy vízvezetéket, valamint civil településeket, városokat, temetőket, szentélyeket, egy amfiteátrumot és egy palotát azonosítottak. Az objektumok egy része vízzel átitatott területen fekszik, ami elősegíti a bomló anyagok konzerválódását és az objektumok jobb állapotban való megőrzését. A hollandiai helyszínek: Valkenburg, Voorburg, Vlietwijk, Starrenburg, Knippolder, Vlietvoorde, Rozenrust, Romeinsepad, Leiden, Woerden, Utrecht, Bunnik-Vechten, Arnhem, Elst, Nijmegen, Mariënboom, Swartendijk, Cortendijk, Louisedal, Kerstendal, Berg en Dal, Herwen

Eise Eisinga planetáriuma, Franeker:
A Franeker központjában egy szerény méretű házban található planetárium a világ legrégebbi folyamatosan működő planetáriuma. A gyapjúval foglalkozó Eise Eisinga által tervezett és nagyrészt saját kezűleg elkészített modellt a mennyezetbe és a nappali szoba egyik falába építették be. Az alatta lévő helyiséget fogadó- és bemutatóteremként használták. Az 1774 és 1781 között épített, a naprendszerünket ábrázoló modell ma is naprakészen ábrázolja a Nap a Hold és az akkor ismert öt bolygó (a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz) pozícióját. Az égitestek fémrúdon lógó fagolyók, amiket a mennyezetbe vágott nyílásokon keresztül a ház direkt erre a célra átalakított gerendaszerkezetére rögzítettek. Darabjai egyszerű de időtálló anyagokból készültek, alkotója a karbantartásukhoz szükséges részletes utasításokat hagyott hátra. A planetárium hozzájárult a csillagászati ismeretek és a heliocentrikus világkép szélesebb körben való elterjesztéséhez. Jelenleg is nyitva áll a látogatók előtt, oktatóközpontként használják.

Idegenvezetőink

Bodrog Beáta

További ajánlataink

Garantált indulás!

A KARINTIAI TAVAKTÓL A GROSSGLOCKNER CSÚCSÁIG -KÖNNYED TÚRÁKKAL A TERMÉSZETBEN

5 nap/ 4 éj
dátum 2024.07.10-07.14
összesen  1  időpontban

149 800 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

ANTIK GÖRÖG NAGYKÖRUTAZÁS

9 nap/ 8 éj
dátum 2024.06.14-06.22
összesen  1  időpontban

336 500 Ft/fő
Garantált indulás!

A VEZÚVTÓL AZ AMALFI PARTOKIG

5 nap/ 4 éj
dátum 2024.07.02-07.06
összesen  1  időpontban

367 500 Ft/fő
Garantált indulás!

A VEZÚVTÓL AZ AMALFI PARTOKIG

7 nap/ 6 éj
dátum 2024.07.01-07.07
összesen  1  időpontban

242 500 Ft/fő

A BAKONY DOMBJAI KÖZÖTT VONATOZUNK! CSÓKAKŐ VÁRA, ÖSKÜ, ZIRC ÉS VESZPRÉM - KÖRUTAZÁS

1 nap/ 0 éj
dátum 2024.10.12
összesen  1  időpontban

29 500 Ft/fő

A BALTIKUM FŐVÁROSAI ÉS FINNORSZÁG

7 nap/ 6 éj
dátum 2024.08.03-08.09
összesen  1  időpontban

407 500 Ft/fő

A BALTIKUM FŐVÁROSAI ÉS FINNORSZÁG

10 nap/ 9 éj
dátum 2024.08.02-08.11
összesen  1  időpontban

330 000 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

A SALZKAMMERGUTI TAVAKTÓL A KÖNIGSSEE-IG

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.13-06.16
összesen  1  időpontban

121 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

A KARINTIAI TAVAKTÓL A GROSSGLOCKNERIG

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.06-06.09
összesen  1  időpontban

129 800 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

ANTIK GÖRÖG NAGYKÖRUTAZÁS

8 nap/ 7 éj
dátum 2024.06.15-06.22
összesen  1  időpontban

454 500 Ft/fő

A BALTIKUM FŐVÁROSAI ÉS FINNORSZÁG

10 nap/ 9 éj
dátum 2024.08.02-08.11
összesen  1  időpontban

330 000 Ft/fő

IZLAND NAGYKÖRUTAZÁS - A GEJZÍREK FÖLDJE

8 nap/ 7 éj
dátum 2024.10.15-10.22
összesen  1  időpontban

1 090 000 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

SKÓCIA REPÜLŐVEL

6 nap/ 5 éj
dátum 2024.06.27-07.02
összesen  1  időpontban

550 000 Ft/fő
Garantált indulás!

KOPPENHÁGA, MALMÖ ÉS ROSKILDE

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.07.10-07.13
összesen  1  időpontban

290 000 Ft/fő

LAPPFÖLD, AZ ÉSZAKI-FOK NYÁRON

5 nap/ 4 éj
dátum 2024.07.24-07.28
összesen  1  időpontban

527 000 Ft/fő
Garantált indulás!

ÉSZAK GYÖNGYSZEMEI: SKANDINÁVIA

12 nap/ 11 éj
dátum 2024.07.10-07.21
összesen  1  időpontban

515 000 Ft/fő
Garantált indulás!

ÉSZAK GYÖNGYSZEMEI: SKANDINÁVIA

10 nap/ 9 éj
dátum 2024.08.15-08.24
összesen  1  időpontban

644 500 Ft/fő
Garantált indulás!

NORVÉGIA, A FJORDOK ORSZÁGA

8 nap/ 7 éj
dátum 2024.07.04-07.11
összesen  1  időpontban

624 500 Ft/fő

A BALTIKUM FŐVÁROSAI ÉS FINNORSZÁG

7 nap/ 6 éj
dátum 2024.08.03-08.09
összesen  1  időpontban

407 500 Ft/fő
Garantált indulás!

DÉL-ANGLIA NAGYKÖRUTAZÁS

6 nap/ 5 éj
dátum 2024.07.01-07.06
összesen  1  időpontban

447 000 Ft/fő

TIROLI KALANDOK- KÖNNYED TÚRÁVAL A TERMÉSZET LÁGY ÖLÉN!

5 nap/ 4 éj
dátum 2024.07.10-07.14
összesen  1  időpontban

163 500 Ft/fő
Garantált indulás!

ÉSZAK-SPANYOLORSZÁGTÓL BASZKFÖLDÖN ÁT PORTUGÁLIÁBA

11 nap/ 9 éj
dátum 2024.06.27-07.07
összesen  1  időpontban

710 000 Ft/fő
Garantált indulás!

ÉLMÉNYEK AZ ALPOKALJÁN: SOPRON ÉS KŐSZEG - KÖRUTAZÁS MAGYARORSZÁGON

2 nap/ 1 éj
dátum 2024.06.29-06.30
összesen  1  időpontban

59 000 Ft/fő
Garantált indulás!

BÖRZSÖNY REJTETT TITKAI KISVASÚTTAL, VADASKERTI KALANDDAL

1 nap/ 0 éj
dátum 2024.06.29
összesen  1  időpontban

24 500 Ft/fő
Garantált indulás!

DÉL-ANGLIA NAGYKÖRUTAZÁS

6 nap/ 5 éj
dátum 2024.07.01-07.06
összesen  1  időpontban

447 000 Ft/fő
Garantált indulás!

NORVÉGIA, A FJORDOK ORSZÁGA

8 nap/ 7 éj
dátum 2024.07.04-07.11
összesen  1  időpontban

624 500 Ft/fő

ZAKOPANE ÉS BÁRTFA - DUNAJECI TUTAJOZÁSSAL

2 nap/ 1 éj
dátum 2024.08.03-08.04
összesen  1  időpontban

64 800 Ft/fő
Garantált indulás!

FOGARASI HAVASOK ÉS HAJÓZÁS A DUNA-DELTÁN

7 nap/ 6 éj
dátum 2024.07.15-07.21
összesen  1  időpontban

222 500 Ft/fő

A MAGYAR TOSZKÁNA IKONIKUS LÁTNIVALÓI - A BALATON-FELVIDÉK ÍZEI - KÖRUTAZÁS MAGYARORSZÁGON

3 nap/ 2 éj
dátum 2024.07.26-07.28
összesen  1  időpontban

108 000 Ft/fő

A DUNA JOBB PARTJÁN: ESZTERGOM, VISEGRÁD ÉS SZENTENDRE

1 nap/ 0 éj
dátum 2024.07.27
összesen  1  időpontban

25 500 Ft/fő

Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

DÉLVIDÉKI KÖRUTAZÁS A MAGYAR EMLÉKEK NYOMÁBAN

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.07.25-07.28
összesen  1  időpontban

83 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

ORCHIDEÁK KAVALKÁDJA SZLOVÉNIÁBAN

1 nap/ 0 éj
dátum 2024.09.21
összesen  1  időpontban

25 600 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

VARÁZSLATOS SZLOVÉNIA CSILLAGTÚRÁKKAL

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.27-06.30
összesen  1  időpontban

111 000 Ft/fő
Garantált indulás!

VELENCE - PADOVA - TREVISO

3 nap/ 2 éj
dátum 2024.07.12-07.14
összesen  1  időpontban

114 500 Ft/fő

Garantált indulás!

BENELUX NAGYKÖRUTAZÁS

7 nap/ 6 éj
dátum 2024.07.20-07.26
összesen  1  időpontban

269 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

ORCHIDEÁK KAVALKÁDJA SZLOVÉNIÁBAN

1 nap/ 0 éj
dátum 2024.09.21
összesen  1  időpontban

25 600 Ft/fő
Garantált indulás!

NÁRCISZ ÜNNEP BAD AUSSEE-BEN

2 nap/ 1 éj
dátum 2024.06.01-06.02
összesen  1  időpontban

63 000 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

A PLITVICEI NEMZETI PARK VARÁZSA

3 nap/ 2 éj
dátum 2024.06.14-06.16
összesen  1  időpontban

88 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

A SALZKAMMERGUTI TAVAKTÓL A KÖNIGSSEE-IG

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.13-06.16
összesen  1  időpontban

121 500 Ft/fő
Garantált indulás!

ÉSZAK GYÖNGYSZEMEI: SKANDINÁVIA

10 nap/ 9 éj
dátum 2024.08.15-08.24
összesen  1  időpontban

644 500 Ft/fő
Garantált indulás!

ÉSZAK-OLASZORSZÁGI TÓVIDÉK

6 nap/ 5 éj
dátum 2024.07.09-07.14
összesen  1  időpontban

204 500 Ft/fő
Garantált indulás!

ÉSZAK GYÖNGYSZEMEI: SKANDINÁVIA

12 nap/ 11 éj
dátum 2024.07.10-07.21
összesen  1  időpontban

515 000 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

HAJÓZÁS AZ ÉSZAKI- TENGEREN

6 nap/ 5 éj
dátum 2024.07.09-07.14
összesen  1  időpontban

241 500 Ft/fő

Garantált indulás!

SPANYOLORSZÁGI NAGYKÖRUTAZÁS

11 nap/ 10 éj
dátum 2024.06.20-06.30
összesen  1  időpontban

505 000 Ft/fő
Garantált indulás!

SPANYOLORSZÁGI NAGYKÖRUTAZÁS

9 nap/ 8 éj
dátum 2024.06.21-06.29
összesen  1  időpontban

654 500 Ft/fő
Garantált indulás!

MEDITERRÁN ISZTRIA - 4 NAPOS

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.20-06.23
összesen  1  időpontban

165 000 Ft/fő
Garantált indulás!

PRÁGAI HÉTVÉGE

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.20-06.23
összesen  1  időpontban

93 500 Ft/fő
Garantált indulás!

ANATÓLIA ÉLŐ MÚLTJA

11 nap/ 10 éj
dátum 2024.06.23-07.03
összesen  1  időpontban

665 000 Ft/fő
Garantált indulás!

HOSSZÚ HÉTVÉGE BARCELONÁBAN, GAUDÍ ÉS A MODERNIZMUS NYOMÁBAN

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.08.01-08.04
összesen  1  időpontban

274 000 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

SKÓCIA REPÜLŐVEL

6 nap/ 5 éj
dátum 2024.06.27-07.02
összesen  1  időpontban

550 000 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

A PLITVICEI NEMZETI PARK VARÁZSA

3 nap/ 2 éj
dátum 2024.06.14-06.16
összesen  1  időpontban

88 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

MILÁNÓ ÉS LOMBARDIA HERCEGI PALOTÁI

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.10-06.13
összesen  1  időpontban

184 500 Ft/fő

Kérdése van?

E-mailben vagy telefonon a rendel-kezésére állunk minden hétköznap
9 - 17 óráig.

Szombaton 9 - 12 óráig.


Adja meg elérhetőségét, és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot:

Miben segíthetünk?

A https://zseppelin.hu weboldalon a következő linken található Adatkezelési Tájékoztatót és a lenti tájékoztatást elolvastam, megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Személyes adataim a valóságnak megfelelnek, és kijelentem. hogy 16. életévét betöltött személy vagyok.
Hozzájárulok, hogy a https://zseppelin.hu személyes adataimat direkt marketing szolgáltatás nyújtása céljából az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje és a checkbox bejelölésével önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott e-mail címre a https://zseppelin.hu utazás témakörben direkt marketing szolgáltatást nyújtson.


Ingyenes, kedvezményes szolgáltatások

Ingyenes buszülőhely választás
Ingyenes vecsési parkolási lehetőség
Ingyenes programfüzet rendelés
Kedvezményes szállás Budapesten
Kedvezményes szállás Szegeden
Kedvezményes vidéki transzfer

Applikáció

Ajándékutalvány

Fotópályázat

Online katalógus

1 keresési találat

Garantált indulás!
7 nap/ 6 éj

BENELUX NAGYKÖRUTAZÁS

Hotel ***
2 ÁGYAS SZOBA TWIN
Reggeli
július 20
269 500 Ft
szeptember 7
269 500 Ft
Garantált indulás!

BENELUX NAGYKÖRUTAZÁS

7 nap/ 6 éj
dátum 2024-07-20
összesen  2  időpontban

269 500 Ft/fő