A Z(s)EPPELIN Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. felelősséget vállal az adatkezelési tájékoztatóban leírt pontok betartására.

 

 

Z(s)EPPELIN Kft.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató Z(S)EPPELIN Kft. üzemeltetése alatt álló zseppelin.hu; mindigutazas.hu; korutazas.eu; varoslatogatas.net; varoslatogatas.eu; seniorutazas.hu; fittutazas.hu weboldalak használatával összefüggő adatkezelésről:

 1. Adatkezelő: Z(S)EPPELIN Kft. (6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 18. földszint 1. ajtó, utazas@zseppelin.hu, a továbbiakban “Z(S)EPPELIN”.).
 1. Adatvédelmi tisztviselő: Z(S)EPPELIN adatvédelmi tisztségviselőt nem alkalmaz.

         3. Z(S)EPPELIN feldolgozás céljából átadja az adatokat különböző címzetteknek. A címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.

 1. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

 

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkategória

Adatkezelés időtartama

GDPR 13. Cikk (2) e.

 

Weboldal használat: Zseppelin Kft. üzemelteti a zseppelin.hu; mindigutazas.hu; korutazas.eu; varoslatogatas.net; varoslatogatas.eu; seniorutazas.hu; fittutazas.hu oldalakat. Az oldal használata során cookiekat használ, valamint nyomonköveti a látogatókat a felhasználói élmény javítása, weboldal folyamatok biztosítása, weboldal működése érdekében. A cookie szabályokat a felhasználó a saját bömgészőjében, és az adott weboldalon felugró képernyőről elérhető cookie szabályzatban tudja beállítani, egyénre szabottan.

GDPR 6.§. (1) b. pont – Önkéntes hozzájárulása

GDPR 6.§. (1) f. pont – jogos érdek

az érintett felhasználó a weboldal használatával együtt megad magáról adatokat, így IP cím, webböngésző adata, valamint cookie.

30 nap + 60 nap

önkéntes hozzájárulása

 

 1. Címzettek a weboldalak használatával összefüggő adatkezelés során:

  Adatkezelő munkatársai és/vagy megbízottai és/vagy alvállalkozói végzik a jelen hozzájárulás alapján átadott adatokkal kapcsolatos egyes tevékenységeket. Bizonyos esetekben, az erről történő megfelelő tájékoztatás mellett az Adatfeldolgozó a címzettek csoportjait jelöli meg, mint lehetséges adatfeldolgozó. Címzettek egy csoportja esetében a csoport tagjai az adatkezelési időtartam alatt a gazdasági szükségszerűség miatt akár több alkalommal is változhatnak, a csoport tagjainak fluktuációja miatt pedig Adatkezelő valamennyi adatgyűjtést megelőzően nem, vagy nem teljeskörűen, avagy nem átlátható (jelentős mennyiségre figyelemmel) módon tudná csak tájékoztatni az érintettet a konkrét adatfeldolgozó személyéről. Amennyiben azonban az érintett tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy Adatkezelő a tevékenysége során konkrétan mely címzett részére adott át személyes adatot, úgy az érintett kérésére tájékoztatást nyújt.

 

 1. Címzettek körei: Információ technológiai szolgáltatást végző vállalkozások, reklám-, marketing szolgáltatást végző alvállalkozók.
 1. Érintett jogai: A helyesbítéshez való jog: Az adatai pontosítását, javítását, helyesbítését kérheti. A törléshez való jog: Bizonyos esetekben kérheti, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek, így az eredeti adatkezelési cél érdekében már nincs szükség az adatai tárolására, vagy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja hozzájárulását, feltéve, hogy az adatok törlését jogszabály vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítése nem zárja ki. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben joga van kérni az adatok zárolását (fel nem használását) valamely intézkedés megtörténtének, vagy joga gyakorlásának elbírálásáig. Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van kérni elektronikus adatkezelés esetén, hogy adjuk át személyes adatait az Ön által kijelölt harmadik fél részére. Az adatokat „.xls” vagy „.pdf” fájlformátumban adjuk ki. Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen, amennyiben úgy látja, egyes adatkezelési cél érdekében már szükségtelen a további adatkezelés, kivéve ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelés jogszerű és szükséges.
 1. Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  elérhetőségei: Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu
 1. Az adatok megadása Ön részéről önkéntes hozzájáruláson alapul, az önkéntes hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén a weboldal nem használható Ön részéről. Amennyiben Ön ennek ellenére használja a weboldalt, úgy az Adatkezelő jogos érdeknek megfelelően használja fel az adatait.

 2. Z(S)EPPELIN profilalkotást nem végez, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

 3. A személyes adatok kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadó

 

Az adatkezelési tájékoztató elolvasásának igazolását, megértését, és elfogadását jelenti az arra vonatkozó jelölőnégyzet elfogadást jelentő jelölése.

 

Kelt: ......................................, ..............................................                          Aláírás:___________________________________________HÍRLEVÉL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató a Z(S)EPPELIN Kft. üzemeltetése alatt álló zseppelin.hu; mindigutazas.hu; korutazas.eu; varoslatogatas.net; varoslatogatas.eu; seniorutazas.hu; fittutazas.hu weboldalak,  hírlevélküldő szolgáltatással összefüggő adatkezelésről:

 1. Adatkezelő: Z(S)EPPELIN Kft. (6722 Szeged, Petőfi Sándor sugárút 18. földszint 1. ajtó, utazas@zseppelin.hu, a továbbiakban “Z(S)EPPELIN”.).
 1. Adatvédelmi tisztviselő: Z(S)EPPELIN adatvédelmi tisztségviselőt nem alkalmaz.

          3. Z(S)EPPELIN feldolgozás céljából átadja az adatokat különböző címzetteknek. A címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.

 1. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

 

 

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkategória

Adatkezelés időtartama

GDPR 13. Cikk (2) e.

 

Hírlevélküldés: Zseppelin Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos értékesítési információk, ajánlatok küldése, utazási szokások elemzése, promóciós cél, nyereményjátékokról tájékoztatás; kedvezményekről, akciókról tájékoztató küldése; utas szokások elemzése, utas élmény javítása, adategyeztetés, hozzájárulás kérése további adatkezeléshez, hozzájárulás kérése a hozzájárulási időtartam meghosszabbításához, hírlevél nyilvántartásban szereplő érintettek megkülönböztetése

GDPR 6.§. (1) b. pont – Önkéntes hozzájárulása

név, e-mail cím;

leiratkozást követő 5 év + 60 nap

önkéntes hozzájárulása

 

 1. Címzettek a hírlevélküldéssel kapcsolatban:

  Adatkezelő munkatársai és/vagy megbízottai és/vagy alvállalkozói végzik a jelen hozzájárulás alapján átadott adatokkal kapcsolatos egyes tevékenységeket. Bizonyos esetekben, az erről történő megfelelő tájékoztatás mellett az Adatfeldolgozó a címzettek csoportjait jelöli meg, mint lehetséges adatfeldolgozó. Címzettek egy csoportja esetében a csoport tagjai az adatkezelési időtartam alatt a gazdasági szükségszerűség miatt akár több alkalommal is változhatnak, a csoport tagjainak fluktuációja miatt pedig Adatkezelő valamennyi adatgyűjtést megelőzően nem, vagy nem teljeskörűen, avagy nem átlátható (jelentős mennyiségre figyelemmel) módon tudná csak tájékoztatni az érintettet a konkrét adatfeldolgozó személyéről. Amennyiben azonban az érintett tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy Adatkezelő a tevékenysége során konkrétan mely címzett részére adott át személyes adatot, úgy az érintett kérésére tájékoztatást nyújt.
 1. Külföldi adattovábbítása:

  Z(S)EPPELIN az e-mail adatait felhasználja megkeresésre. Az e-mail adatokat a MailChimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA), mint adatfeldolgozó részére adja át, mely EU-n kívüli harmadik országban, az Egyesül Államokban található szervezet. Az adatfeldolgozó a www.mailchimp.com oldalon tárolja az e-mail küldéshez szükséges adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. Az adatfeldolgozó eljárásának a részletes szabályai itt ismerhető meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Ezt meghaladóan a Z(S)EPPELIN hírlevél küldési célból harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adatot nem ad át.
 1. Címzettek körei:
  Információ technológiai szolgáltatást végző vállalkozások, reklám-, marketing szolgáltatást végző alvállalkozók.
 1. Érintett jogai:
  A helyesbítéshez való jog: Az adatai pontosítását, javítását, helyesbítését kérheti.

  A törléshez való jog: Bizonyos esetekben kérheti, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek, így az eredeti adatkezelési cél érdekében már nincs szükség az adatai tárolására, vagy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja hozzájárulását, feltéve, hogy az adatok törlését jogszabály vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítése nem zárja ki.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben joga van kérni az adatok zárolását (fel nem használását) valamely intézkedés megtörténtének, vagy joga gyakorlásának elbírálásáig.

  Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van kérni elektronikus adatkezelés esetén, hogy adjuk át személyes adatait az Ön által kijelölt harmadik fél részére. Az adatokat „.xls” vagy „.pdf” fájlformátumban adjuk ki.

  Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen, amennyiben úgy látja, egyes adatkezelési cél érdekében már szükségtelen a további adatkezelés, kivéve ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelés jogszerű és szükséges.
 1. Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  elérhetőségei: Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu
 1. Az adatok megadása Ön részéről önkéntes hozzájáruláson alapul, az önkéntes hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén a hírlevélküldés szolgáltatás a továbbiakban nem teljesíthető.

 2. Z(S)EPPELIN profilalkotást nem végez, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

 3. A személyes adatok kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadó

Online nyilatkozat esetén az adatkezelési tájékoztató elolvasásának igazolását, megértését, és elfogadását jelenti az arra vonatkozó jelölőnégyzet elfogadást jelentő jelölése.

 

Kelt: ......................................, ..............................................                          Aláírás:___________________________________________