Zseppelin Utazási Iroda - Az utazás kultúrája

Útlemondási szolgaltatás

Utazás kereső

Kérdése van?

E-mailben vagy telefonon a rendel-kezésére állunk minden hétköznap
9 - 17 óráig.

Szombaton 9 - 12 óráig.


Adja meg elérhetőségét, és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot:

Miben segíthetünk?

A https://zseppelin.hu weboldalon a következő linken található Adatkezelési Tájékoztatót és a lenti tájékoztatást elolvastam, megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Személyes adataim a valóságnak megfelelnek, és kijelentem. hogy 16. életévét betöltött személy vagyok.
Hozzájárulok, hogy a https://zseppelin.hu személyes adataimat direkt marketing szolgáltatás nyújtása céljából az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje és a checkbox bejelölésével önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott e-mail címre a https://zseppelin.hu utazás témakörben direkt marketing szolgáltatást nyújtson.


Ingyenes, kedvezményes szolgáltatások

Ingyenes buszülőhely választás
Ingyenes vecsési parkolási lehetőség
Ingyenes programfüzet rendelés
Kedvezményes szállás Budapesten
Kedvezményes szállás Szegeden
Kedvezményes vidéki transzfer

Applikáció

Ajándékutalvány

Fotópályázat

Online katalógus

2024.01.01-től

ZSEPPELIN ÚTLEMONDÁSI SZOLGÁLTATÁSI FELÁR

Szolgáltatás termékismertető

A szolgáltatást biztosító társaság: Zseppelin Kft. / Zseppelin Utazási Iroda

A termék: Zseppelin Útlemondási szolgáltatás felár

A termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatás a termék részletes Szolgáltatási Feltételeiben érhető el.

 

Milyen típusú szolgáltatásról van szó?

A Zseppelin Útlemondási szolgáltatás felár egy olyan szolgáltatás, amely az Utas utazásképtelensége esetén az utazási szerződésben részletezett módon megtéríti a károsult Utas részére az általa befizetett utazás, illetve egyéb szolgáltatások költségét.

Mire terjed ki a Zseppelin Útlemondási szolgáltatás felára?

A Zseppelin Kft. Útlemondási szolgáltatás felára az Utas utazásképtelensége esetén a befizetett utazás, illetve egyéb szolgáltatások költségének visszatérítésére terjed ki.

A Zseppelin Útlemondási szolgáltatás felár alapján szolgáltatási eseménynek minősül:

Az Utas halála, az Utas azonnali és sürgős kezelést igénylő súlyos megbetegedése vagy súlyos sérülése.

Legfeljebb a 10. terhességi hét végéig indokolás nélkül az Utas terhességének ismertté válása is szolgáltatási esemény­nek minősül, ha az Utas terhessége a szolgáltatás foglalásának időpontjában még nem volt ismert és a Zseppelin Útlemondási Felár szolgáltatás megkötése az utazás foglalásának napján történt.

Szolgáltatási esemény az olyan váratlanul bekövetkező terhességi komplikáció, amely miatt az Utazás a szakorvos indoklás­sal ellátott írásos véleménye alapján orvosilag nem javasolt, feltéve, hogy az Utas legfeljebb a terhesség 27. hetében jár az utazási, illetve egyéb szolgáltatások befejezésének időpontjában.

Az Utazás megkezdésekor 70. életévet be nem töltött Utas esetén az olyan Krónikus betegségek akuttá válása vagy váratlan rosszabbodása miatt bekövetkező utazásképtelenségre, amelyek már az utazás megkezdését megelőzően fennálltak a szerződött Utasnál, amennyiben a Zseppelin Útlemondási Felár szolgáltatás megkötését megelőző 12 hónapban nem volt szükségszerű azok Kór­házban és/vagy ambuláns módon történő kezelése, valamint orvosa a Zseppelin Útlemondási Felár szolgáltatás megkötését megelőző egy héten belül írásban nyilatkozatot tett az Utazás engedélyezésére vonatkozóan.

Mire nem terjed ki a Zseppelin Útlemondási szolgáltatás felár szolgáltatás?

A szolgáltatásból kizárásra kerülnek:

Amennyiben a kár összefüggésben áll az Utas által elkövetett bármilyen jogellenesen, súlyosan gondatlan vagy szán­dékos cselekedettel, vagy bűncselekménnyel.

Amennyiben az út lemondásának időpontját orvosi dokumentáció nem támasztja alá, illetve azt utólagos orvosi dokumen­táció támasztja alá.

A pszichiátriai és pszichés megbetegedések.

A nem sürgősségi jellegű orvosi kivizsgálás, kezelés vagy műtét.

Krónikus megbetegedés.

Amennyiben a kár összefüggésbe hozható az Utas terhességével.

Amennyiben a kórházi ellátás az Utas alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltsága miatt, vagy erre visszavezethető okokból vált szükségessé.

Szexuális úton terjedő betegségek.

Más szolgáltatással fedezett károk.

Milyen korlátozások vannak a Zseppelin ÚtlemondásiÚtlemondási Felár szolgáltatásban?

A Zseppelin Kft. mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha:

az útlemondás összefüggésbe hozható kábító vagy bódító hatású szerrel, beleértve alkohol fogyasztását;

az Utas a Szerződés elvállalása szempontjából lényeges körülményt elhallgat, vagy a kárrendezés során a Zseppelin Kft-t megtéveszti.

A Zseppelin ÚtlemondásiÚtlemondási Felár szolgáltatás feltételekben meghatározott szolgáltatási esemény bekövetkezése esetén a Zseppelin Kft. a Zseppelin ÚtlemondásiÚtlemondási Felár szolgáltatásösszeg erejéig, de legfeljebb Utasonként 500.000 Ft, de egy foglaláson belül ugyanazon szolgáltatási eseményre legfeljebb 1.000.000 Ft szolgáltatási összegig, megtéríti a Károsult Utas részére az olyan önrésszel csökkentett Utazási, illetve egyéb szolgáltatások költségeit, amelyeket a Károsult Utas a lemondás napjáig az Utazási szolgáltatónál kifizetett, és amelyek nem téríthetőek vissza abban az esetben, ha indokolt és elkerülhetetlen, hogy az Utas az Utazást a szolgáltatási esemény miatt lemondja.

Hol és mikor érvényes a szolgáltatásom?

A Zseppelin ÚtlemondásiÚtlemondási Felár megfizetésével a Zseppelin Utazási Iroda által szervezett Zseppelin Programokra érvényes.

A Zseppelin ÚtlemondásiÚtlemondási Felár hatálya alá nem tartoznak az olyan országok vagy térségek területei, amelyek a kockázatviselés első napján, vagy az Utas által az adott országba, területre való beutazás napján Magyarország külügyekért felelős minisztériuma által utazásra nem javasolt országok és térségek között szerepelnek.

A Zseppelin Útlemondási szolgáltatás az út indulását megelőző 60. napon lép érvénybe.
Az indulás előtti 61. napig az ÁSZF 25-ös pontja értelmében csak a 3.000 Ft/fő kezelési költség megfizetésével állhatnak el a programtól, ezt leszámítva minden további befizetett összeg visszafizetésre kerül.

Milyen kötelezettségeim vannak a Zseppelin Útlemondási Szolgáltatás Felárral kapcsolatban?

A Szerződőt/Utast terhelő kötelezettségek:

a Zseppelin Útlemondási Szolgáltatás felár megrendelésekor közlési és díjfizetésre vonatkozó kötelezettség;

a Zseppelin Útlemondási Szolgáltatás felár tartama során a változások bejelentésére vonatkozó és kármegelőzési kötelezettség;

kár esetén kárbejelentési (adott helyzetben elvárható módon, a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 2 munkanapon belül) és kárenyhítési kötelezettség;

a kárigény bejelentése során köteles saját költségére a Zseppelin Kft. helytállási kötelezettségének megállapítása szempontjából lényeges, a Zseppelin Kft. által a kárrendezés során észszerűen igényelt dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.

Zseppelin Útlemondási szolgáltatási felár módozatok:

Az érvényes utazási szerződés alapján, annak összegszerű kedvezménnyel csökkentett értéke alapján számolt 3% Zseppelin Standard Útlemondási Szolgáltatási Felár. Ezen szolgáltatás 20% önrészt tartalmaz.
Az érvényes utazási szerződés alapján, annak összegszerű kedvezménnyel csökkentett értéke alapján számolt 5% Zseppelin Prémium Útlemondási Szolgáltatási Felár. Ezen szolgáltatás alapján az Utas által befizetett összeg 100%-a visszafizetésre kerül.
Fontos: minden útlemondás csak és kizárólag indokolt esetben, hivatalos és érvényes orvosi dokumentummal alátámasztott esetben érvényesíthető.

Ki igényelhet Zseppelin Útlemondási szolgáltatást?

A Zseppelin Útlemondási szolgáltatást mindazon Zseppelin Programon résztvevő, aki 18. életévét betöltött természetes személy. 18 év alatt gondviselő hozzájárulása szükséges.

Mikor és hogyan köthetem?

A Zseppelin Útlemondási szolgáltatás az útindulást megelőző utolsó előtti munkanap nyitvatartási ideje alatt köthető.
E-mailben (utazas@zseppelin.hu) vagy személyesen.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A Zseppelin Útlemondási szolgáltatás felár díját a Zseppelin Útlemondási szolgáltatás felár szerződés megkötésével egy időben és egy összegben kell megfizetni.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

Útlemondás esetében a Zseppelin Kft. kockázatviselése az Utazás és/vagy szállás lefoglalásával egyidőben történő Zseppelin Útlemondási Felár megrendelését követően a Zseppelin Útlemondási Felár díjának megfizetését követő nap 0. órájában kezdődik és az Utazás megkezdéséig tart, azaz:

külföldről induló vagy csoportos/társas utazás esetén a Zseppelin Útlemondási Felár kockázata minden esetben az indulás/Zseppelin Programhoz való csatlakozásig tart;

repülős utazás esetén a magyarországi indulás vagy repülőtéri check in időpontjáig, vonattal vagy busszal történő utazás esetén, egyéni személygépkocsival történő utazás, illetve társas út esetén a Zseppelin Kft. kockázatviselése véget ér amikor az Utas az Utazás megkezdése céljából Magyarország területét elhagyja.

Utólagos Útlemondás fedezet kötésére nincs lehetősége az Utasnak.

Hogyan szüntethetem meg a Szerződést?

A Zseppelin Útlemondási szolgáltatás felár szerződés megszűnik a kockázatviselési idő leteltével. Jelen Zseppelin Útlemondási szolgáltatás felár feltételek alapján megkötött Zseppelin Útlemondási Szolgáltatás Felár szerződés határozott időre szól, így a Zseppelin Útlemondási Szolgáltatás Felár szerződés az időtartam lejárta előtt nem mondható fel.