Z(s)eppelin - Az utazás kultúrája

Bulgária - utazások

Bulgária hivatalos nevén a Bolgár Köztársaság a Fekete-tenger partján fekvő, 6,6 millió lakosú állam Délkelet-Európában. Északról Románia, nyugatról Szerbia és Észak-Macedónia, délről Görögország és Törökország, keletről a Fekete-tenger határolja. Fővárosa és legnépesebb városa Szófia.
Az első egységes bolgár állam kialakulása a 632-ben alapított bolgár birodalom idejére nyúlik vissza, amely a Balkán jelentős részét uralta, és a korai délkeleti szláv népek kulturális központja volt. 2007 óta az Európai Unió tagja.

Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:

Magánútlevéllel: Igen. Mely útlevélnek az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie.

Ideiglenes útlevél: Igen. Csak konzulátus adhatja ki! Különös méltánylást érdemlő (humanitárius, szakmai vagy személyes) okokból az úti okmány érvényessége rövidebb is lehet, mint az alapesetben előírt (az országból való tervezett kilépéstől számítva 90 nap) érvényesség.

Személyi igazolvány: Igen. Mely az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie

Ideiglenes személyi igazolvány: Nem elfogadott

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány: Nem elfogadott

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: Nem elfogadott

Vízum: Uniós állampolgárok hat hónapos időtartamon belül legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak vízummentesen az országban.

Kiskorúak beutazása:
A szülők nélkül vagy csak egyik szülővel utazó, nem bolgár állampolgárságú kiskorú gyermek határátlépésekor a bolgár határőrök nem ellenőrzik a szülő(k) írásos beleegyező nyilatkozatát, de körültekintően ellenőrzik az utazási okmányok alapján az összetartozást. Előfordulhat az, hogy a határőrök igyekeznek tisztázni az utazás körülményeit, ami akár időveszteséggel járhat. Ezért ajánlott egy bolgár vagy angol nyelvű („két tanús” vagy közjegyző előtt tett) írásos szülői hozzájáruló nyilatkozatot készíteni, amely tartalmazza a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását.
Feltöltés dátuma: 2024.01.11.

Friss információk: https://szofia.mfa.gov.hu/page/bulgariaba-utazna-erdemes-elolvasni

Bulgária területéről 2021-ig tíz helyszín került fel a világörökségi listára.

Bojana-templom: A Szófia külvárosában található Bojana-templom ismeretlen festőtől származó falképei a bulgáriai középkori vallásos festészet csúcspontjának tekinthetők. Az épületegyüttes három részből áll, a keleti templom a 10. századra datálható, a mellette álló kétszintes épületet a 13. század közepén emelték, a harmadik templomot pedig a 19. században építették. A középső templom mindkét szintjét Jézus és szentek életét bemutató freskókkal díszítették. Ezek a falfestmények korai példái annak az ikonfestő stílusnak, amely jelentős hatással volt a tarnovói művészeti irányzatra. A festmények jó megfigyelőképességről tanúskodnak, alkotójuk sikeresen ötvözte a nyugati és a latin művészet elemeit az ortodox egyházi tradíciókkal. A Bojana-templom a középkori kelet-európai művészet azon épületegyüttesei közé tartozik, amelyek a Latin Császárság (1204-1261) idejéből érintetlen állapotban maradtak meg. A freskók állagmegóvásának érdekében átfogó restaurálási munkákat végeztek, amelyeket 2002-ben fejeztek be.

A madarai lovas: Az Európában a maga nemében egyedülálló közel három méter magas lovas figurát egy majdnem száz méter magas szinte teljesen függőleges sziklafalra faragták a 8. század elején, és a Bizánci Birodalom által elismert három évtizeddel korábban alapított bolgár államot jelképezi. A dombormű készítésekor alkotója a figurákat először előrajzolta, aztán a környező falrészt lefaragta, végül a lovast és a mellékalakokat vörösre festette. A relief egy lándzsát tartó lovast ábrázol, aki legyőzi a ló patái alatt fekvő oroszlánt. A ló mögött egy kutya halad. A 9. század előtt, a pogány lakosság számára Madara volt az ország legjelentősebb szent helye. A domborművet hosszú ideig trák eredetűnek gondolták, a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján azonban valószínűsíthető, hogy Tervel kánt ábrázolja, aki megvédte az országot a bizánci törekvésekkel szemben. A madarai lovas Bulgária egyik jelentős történelmi emléke, egy bizonyos történeti és kulturális átalakulás szimbóluma. A faragvány másolatát a szófiai Nemzeti Régészeti Múzeumban állították ki.

Ivanovói sziklatemplomok: A könnyen megmunkálható mészkősziklába vájt templomokból, kápolnákból és kolostorokból álló épületegyüttes Ivanovo falu közelében a Ruszenszki Lom folyó völgyében található. Az első üregeket a 11. században alakították ki, majd az évszázadok során ezeket megnagyobbították, átjárókkal kötötték össze és teraszokat kapcsoltak hozzá. Az így kialakult kolostorrendszer a 14. század végén hanyatlásnak indult, és elnéptelenedett. Ennek az volt az oka, hogy a terület az Oszmán Birodalom fennhatósága alá került. A mészkő ellenállt az időjárásnak, így a cellák és templomok labirintusa, valamint az egyikükben található freskók jó állapotban maradtak fenn. Az itt látható legkorábbi bizánci stílusú festmények a 12-13. században készültek. A legszebb falfestmények a Szent Istenanya-templomban, az épületegyüttes központi részében találhatók. Ezek a képek a 14. századból valók, és a tarnovói festőiskola művészileg jelentős alkotásai. A festmények Krisztus és Keresztelő Szent János életéből mutatnak be jeleneteket. A képeket az UNESCO támogatásával restaurálták, a munkával 2002-ben készültek el.

Kazanlaki trák sírkamra: Az i. e. 4. századból származó trák síremléket bunkert ásó katonák fedezték fel 1944-ben. A sírbolt egy több mint ötszáz sírból álló temetőben fekszik a Balkán-hegység és Szredna Gora hegyei között fekvő Rózsák völgyében. A falfestményekkel díszített sírkamra a trák művészet egyik jelentős alkotása, a festmények kompozíciója és az épület szerkezete gondosan összehangolt művészi munka eredménye. A sírkamrát már az ókorban kirabolták, ennek ellenére viszonylag sértetlenül maradt fenn. A falfestmények különleges jelentőségét az adja, hogy a görög befolyás alatt álló helyi művészet egyetlen épen maradt emléke, amelyet eredeti állapotában tártak fel. A sírkamra III. Szenthész trák király fővárosának, Szenthopolisznak a közelében fekszik, és az i. e. 5. és i. e. 3. században virágzó helyi kultúráról tanúskodik. A kisméretű építményt egy előcsarnokon és egy csatajeleneteket ábrázoló festményekkel díszített átjárón keresztül lehet megközelíteni. A harang alakú kupolával fedett sírkamra magassága 3 méter, falait festményekkel borították. A képeken a síremlékbe temetett uralkodópárt egy halotti toron ábrázolják, szolgákkal és temetkezési tárgyakkal körülvéve. A többi festmény kocsihajtók versenyét, valamint kantáron vezetett lovakat jelenít meg. Az eredeti sírkamrába csak kutatók léphetnek be, a látogatók számára másolatot készítettek róla.

Pirin Nemzeti Park: A Bulgária délnyugati részén található eredetileg 274 négyzetkilométeren elterülő Pirin Nemzeti Park egy tavakkal, vízesésekkel, barlangokkal és fenyőerdőkkel borított mészkővidék az azonos nevű hegységben. 2010-ben a védelem alá vont területet 400 négyzetkilométerre emelték. A hegyvidék csúcsai közül 46 meghaladja a 2600 méteres magasságot, jellegzetessége a mintegy 70 gleccsertó. A park magasabban fekvő részei 5-8 hónapig is megmarad a hótakaró, a nyár rövid és hűvös. A parkban állatfajok sokasága él, köztük számos endemikus, illetve a gerinctelenek közül a jégkorból fennmaradt faj. A viszonylag elszigetelt terület élőhelyet kínál többek között az európai barnamedvének, a farkasnak, valamint ritka madaraknak, köztük a szirti sasnak. A park növényvilága a bükkerdőktől a fa nélküli havasi legelőkig terjed. Az erdőhatár 2000 méteren van, az alpesi öv alatti területeket hegyi törpefenyő és közönséges boróka borítja. Az erdőkben néhány igen ritka növényfaj is él, közülük sok, például a balkáni selyemfenyő csak itt fordul elő.

Rilai kolostor: A rilai kolostort a 10. században alapította Rilai Szent János remete, akinek lakhelye és síremléke kegyhellyé vált. Halála után barlangja közelében az őt követő szerzetesek egy kolostor építésébe kezdtek, amely később fontos szerepet játszott a középkori Bulgária szellemi és társadalmi életében. A kolostort a bolgár cárok komoly kiváltságokkal támogatták, fénykorát a 14. században élte. A kolostorhoz az egész balkáni régióból számos zarándok érkezett. Az oszmán megszállás ideje alatt erősen lepusztult, végül a 19. század elején nagy része leégett és csak az 1355-ben emelt ötemeletes Hrelju-torony maradt épségben. 1834 és 1862 között Pavel Ivanovics tervei alapján újjáépítették. A kolostor épületrészei szabálytalan négyszög alakban egy háromezer négyzetméteres udvar körül helyezkednek el, amelyet a Hrelju-torony ural. Középen áll a Miasszonyunk Mennybemenetele-templom, körülötte négy kápolna, egy refektórium, egy könyvtár, vendégszobák, valamint megközelítőleg háromszáz szerzetesi cella kapott helyet. A templom belseje és az oltár gazdagon díszített, a freskókon több mint tizenkétezer motívum látható, legtöbbjük a szamokovi és a banszkói festőiskola mestereinek alkotása.

Szrebarna bioszféra-rezervátum: Szrebarna bioszféra-rezervátum egy 6 négyzetkilométeren elhelyezkedő édesvizű tó és élőhely a Dunától nem messze. Területének kétharmadát nád borítja, amely gátként védelmezi a tavat. A rezervátumot azért hozták létre, hogy védelmet nyújtson az itt élő madaraknak. Egy részük csak átvonul a területen, másik részük itt telel, és vannak olyan fajok, amelyek itt költik ki fiókáikat is. 1948-ban nyilvánították természetvédelmi területté, 1949-ig közvetlen összeköttetésben állt a Dunával, majd 1982 és 1984 között aszályok és elhibázott árvízvédelmi intézkedések következtében kiszáradt. 1994-től ismét összekapcsolták a folyóval így az áradásoknak köszönhetően élővilága regenerálódott. A tavon és környékén összesen 233-féle madár- és 76 növényfaj él. A náddal borított tavat évente mintegy nyolcvan költöző madárfaj látogatja meg. Az itt élő madarak az országban előforduló összes madárfaj felét képviselik és előfordulnak közöttük ritka és veszélyeztetett egyedek is. A tó átlagos mélysége alig két méter, ennek ellenére Bulgária összes mocsárvidéki növényfajának fele megtalálható benne.

Neszebar: A Fekete-tenger partjának egyik sziklás félszigetén elterülő Neszebar területe több mint háromezer éve lakott. Európa egyik legrégebbi települése, a trákok által Meszembria néven alapított város az i. e. 6. században görög kolónia lett. Az évszázadok során trák, görög, római, szláv, bizánci, bolgár és török fennhatóság alatt állt. A védőfallal körülvett kereskedelmi központ a törökök megérkezéséig az egyik legfontosabb bizánci város volt a Fekete-tenger nyugati partján. Fennmaradt műemlékei közül görög eredetű az akropolisz, Apollón temploma, az agora. Városfalainak egy része még a trák időkből származik. A kikötőben görög, bizánci és római korból fennmaradt erődítmények és templomok maradványai láthatók. A kis területen az 5. század óta összezsúfolódó templomok közül tíz maradt fenn nagyrészt romos állapotban. Építészetükre a szláv és a görög ortodox művészet keveredése jellemző. Közülük figyelemre méltó Eleuszi Szűz Mária templomának romjai, valamint a 14. századi Keresztelő Szent János-templom. A 19. században Neszebarban számos „plovdivi stílusú”, kőalapra épült faereszes házat emeltek, a fagerendás házak a város sokszínű múltját szemléltetik.

Szvestari trák síremléke: Bulgária 20. századi régészetének egyik legnagyobb felfedezése volt, amikor 1982-ben Bulgária északkeleti részén egy csaknem érintetlen az i. e. 3. évszázadra datálható sírkamrára bukkantak. Szvestari trák síremléke a trák sírépítészet egyik kiemelkedő példája, kivételes műemlék, ami a trák kultikus épületek valamennyi jellegzetességét mutatja. Feltételezhetően egy uralkodót és annak feleségét temették el benne, a feltárás során egy hatvan év körüli férfi és egy fiatalabb nő maradványai kerültek elő. A sír egy négy méter hosszú folyosóból és három négyszögletes kamrából áll, a 4,5 méter magas központi kamrát dongaboltozat fedi. A boltozat alatt egy tíz, 1,2 méter magas nőalakokból (kariatidákból) álló dombormű fríz fut körbe. Az akantuszlevélhez hasonló ruhát viselő alakok csak díszítőelemek, nincs teherhordó szerepük. A fölöttük magasodó íves falfelületre az elhunytak életéből vett jeleneteket ábrázoltak. A sírkamra díszítése egyedülálló, trák területen eddig még nem tártak fel a nőalakokhoz és a boltozathoz hasonló emlékeket.

A Kárpátok és más európai régiók ősbükkösei: Ez a határokon átnyúló, többször kiterjesztett helyszín Európa legnagyobb kiterjedésű ősbükköse, jelenleg 18 ország közös világörökségi helyszíne és összesen 94 védett területből áll. Kezdetben az Északkeleti-Kárpátok déli lejtőin, Szlovákia keleti részén és Ukrajnában található védett területhez összesen 10 természetvédelmi körzet tartozott, ezek közül hat Ukrajnában négy pedig Szlovákiában található. Ezek a védett területek egy 185 kilométer hosszú tengelyen fekszenek, tengerszint feletti magasságuk 210 és 1700 méter között váltakozik. A teljes védett övezet eredetileg háromszáz négyzetkilométert foglalt el, majd 2011-ben a helyszínt öt újabb, Németországban található bükkerdővel egészítették ki. A következő kiterjesztés óta, 2017-től a helyszínhez tartoznak mediterrán területek, az Alpok, a Dinári-hegység és a Pireneusok ősbükkösei is. Az utolsó, 2021-es kiterjesztés során bosznia-hercegovinai, csehországi, észak-macedóniai, franciaországi, lengyelországi és svájci bükkösök kerültek a világörökségi listára. Az ősbükkösöben találhatók a világ legmagasabb és legöregebb bükkfái, és megfigyelhető a bükkerdők fejlődésének valamennyi fázisa. A Kárpátokban őshonos bükkfa a Dinári-hegység mellett csak ezeken a területeken vészelte át a jégkorszakot, majd egy rövid, néhány ezer éves időszak alatt elterjedt az egész kontinensen. Az őserdők a bükkfák felbecsülhetetlen értékű genetikai tárházai. A fák mellett található ökoszisztéma magán viseli a jégkorszak utáni élővilág valamennyi jellegzetességét, gazdag növény és állatvilágnak, köztük több védett fajnak nyújt életteret.

Tovább olvasom

Bulgária hivatalos nevén a Bolgár Köztársaság a Fekete-tenger partján fekvő, 6,6 millió lakosú állam Délkelet-Európában. Északról Románia, nyugatról Szerbia és Észak-Macedónia, délről Görögország és Törökország, keletről a Fekete-tenger határolja. Fővárosa és legnépesebb városa Szófia.
Az első egységes bolgár állam kialakulása a 632-ben alapított bolgár birodalom idejére nyúlik vissza, amely a Balkán jelentős részét uralta, és a korai délkeleti szláv népek kulturális központja volt. 2007 óta az Európai Unió tagja.

Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:

Magánútlevéllel: Igen. Mely útlevélnek az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie.

Ideiglenes útlevél: Igen. Csak konzulátus adhatja ki! Különös méltánylást érdemlő (humanitárius, szakmai vagy személyes) okokból az úti okmány érvényessége rövidebb is lehet, mint az alapesetben előírt (az országból való tervezett kilépéstől számítva 90 nap) érvényesség.

Személyi igazolvány: Igen. Mely az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie

Ideiglenes személyi igazolvány: Nem elfogadott

Régi típusú (könyvformátumú) személyi igazolvány: Nem elfogadott

Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok: Nem elfogadott

Vízum: Uniós állampolgárok hat hónapos időtartamon belül legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak vízummentesen az országban.

Kiskorúak beutazása:
A szülők nélkül vagy csak egyik szülővel utazó, nem bolgár állampolgárságú kiskorú gyermek határátlépésekor a bolgár határőrök nem ellenőrzik a szülő(k) írásos beleegyező nyilatkozatát, de körültekintően ellenőrzik az utazási okmányok alapján az összetartozást. Előfordulhat az, hogy a határőrök igyekeznek tisztázni az utazás körülményeit, ami akár időveszteséggel járhat. Ezért ajánlott egy bolgár vagy angol nyelvű („két tanús” vagy közjegyző előtt tett) írásos szülői hozzájáruló nyilatkozatot készíteni, amely tartalmazza a hozzájáruló(k) és az utazó kiskorú személyes adatait (születési hely és idő, lakcím, igazolvány száma), a nyilatkozat területi és időbeli hatályát valamint a hozzájáruló(k) aláírását.
Feltöltés dátuma: 2024.01.11.

Friss információk: https://szofia.mfa.gov.hu/page/bulgariaba-utazna-erdemes-elolvasni

Bulgária területéről 2021-ig tíz helyszín került fel a világörökségi listára.

Bojana-templom: A Szófia külvárosában található Bojana-templom ismeretlen festőtől származó falképei a bulgáriai középkori vallásos festészet csúcspontjának tekinthetők. Az épületegyüttes három részből áll, a keleti templom a 10. századra datálható, a mellette álló kétszintes épületet a 13. század közepén emelték, a harmadik templomot pedig a 19. században építették. A középső templom mindkét szintjét Jézus és szentek életét bemutató freskókkal díszítették. Ezek a falfestmények korai példái annak az ikonfestő stílusnak, amely jelentős hatással volt a tarnovói művészeti irányzatra. A festmények jó megfigyelőképességről tanúskodnak, alkotójuk sikeresen ötvözte a nyugati és a latin művészet elemeit az ortodox egyházi tradíciókkal. A Bojana-templom a középkori kelet-európai művészet azon épületegyüttesei közé tartozik, amelyek a Latin Császárság (1204-1261) idejéből érintetlen állapotban maradtak meg. A freskók állagmegóvásának érdekében átfogó restaurálási munkákat végeztek, amelyeket 2002-ben fejeztek be.

A madarai lovas: Az Európában a maga nemében egyedülálló közel három méter magas lovas figurát egy majdnem száz méter magas szinte teljesen függőleges sziklafalra faragták a 8. század elején, és a Bizánci Birodalom által elismert három évtizeddel korábban alapított bolgár államot jelképezi. A dombormű készítésekor alkotója a figurákat először előrajzolta, aztán a környező falrészt lefaragta, végül a lovast és a mellékalakokat vörösre festette. A relief egy lándzsát tartó lovast ábrázol, aki legyőzi a ló patái alatt fekvő oroszlánt. A ló mögött egy kutya halad. A 9. század előtt, a pogány lakosság számára Madara volt az ország legjelentősebb szent helye. A domborművet hosszú ideig trák eredetűnek gondolták, a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján azonban valószínűsíthető, hogy Tervel kánt ábrázolja, aki megvédte az országot a bizánci törekvésekkel szemben. A madarai lovas Bulgária egyik jelentős történelmi emléke, egy bizonyos történeti és kulturális átalakulás szimbóluma. A faragvány másolatát a szófiai Nemzeti Régészeti Múzeumban állították ki.

Ivanovói sziklatemplomok: A könnyen megmunkálható mészkősziklába vájt templomokból, kápolnákból és kolostorokból álló épületegyüttes Ivanovo falu közelében a Ruszenszki Lom folyó völgyében található. Az első üregeket a 11. században alakították ki, majd az évszázadok során ezeket megnagyobbították, átjárókkal kötötték össze és teraszokat kapcsoltak hozzá. Az így kialakult kolostorrendszer a 14. század végén hanyatlásnak indult, és elnéptelenedett. Ennek az volt az oka, hogy a terület az Oszmán Birodalom fennhatósága alá került. A mészkő ellenállt az időjárásnak, így a cellák és templomok labirintusa, valamint az egyikükben található freskók jó állapotban maradtak fenn. Az itt látható legkorábbi bizánci stílusú festmények a 12-13. században készültek. A legszebb falfestmények a Szent Istenanya-templomban, az épületegyüttes központi részében találhatók. Ezek a képek a 14. századból valók, és a tarnovói festőiskola művészileg jelentős alkotásai. A festmények Krisztus és Keresztelő Szent János életéből mutatnak be jeleneteket. A képeket az UNESCO támogatásával restaurálták, a munkával 2002-ben készültek el.

Kazanlaki trák sírkamra: Az i. e. 4. századból származó trák síremléket bunkert ásó katonák fedezték fel 1944-ben. A sírbolt egy több mint ötszáz sírból álló temetőben fekszik a Balkán-hegység és Szredna Gora hegyei között fekvő Rózsák völgyében. A falfestményekkel díszített sírkamra a trák művészet egyik jelentős alkotása, a festmények kompozíciója és az épület szerkezete gondosan összehangolt művészi munka eredménye. A sírkamrát már az ókorban kirabolták, ennek ellenére viszonylag sértetlenül maradt fenn. A falfestmények különleges jelentőségét az adja, hogy a görög befolyás alatt álló helyi művészet egyetlen épen maradt emléke, amelyet eredeti állapotában tártak fel. A sírkamra III. Szenthész trák király fővárosának, Szenthopolisznak a közelében fekszik, és az i. e. 5. és i. e. 3. században virágzó helyi kultúráról tanúskodik. A kisméretű építményt egy előcsarnokon és egy csatajeleneteket ábrázoló festményekkel díszített átjárón keresztül lehet megközelíteni. A harang alakú kupolával fedett sírkamra magassága 3 méter, falait festményekkel borították. A képeken a síremlékbe temetett uralkodópárt egy halotti toron ábrázolják, szolgákkal és temetkezési tárgyakkal körülvéve. A többi festmény kocsihajtók versenyét, valamint kantáron vezetett lovakat jelenít meg. Az eredeti sírkamrába csak kutatók léphetnek be, a látogatók számára másolatot készítettek róla.

Pirin Nemzeti Park: A Bulgária délnyugati részén található eredetileg 274 négyzetkilométeren elterülő Pirin Nemzeti Park egy tavakkal, vízesésekkel, barlangokkal és fenyőerdőkkel borított mészkővidék az azonos nevű hegységben. 2010-ben a védelem alá vont területet 400 négyzetkilométerre emelték. A hegyvidék csúcsai közül 46 meghaladja a 2600 méteres magasságot, jellegzetessége a mintegy 70 gleccsertó. A park magasabban fekvő részei 5-8 hónapig is megmarad a hótakaró, a nyár rövid és hűvös. A parkban állatfajok sokasága él, köztük számos endemikus, illetve a gerinctelenek közül a jégkorból fennmaradt faj. A viszonylag elszigetelt terület élőhelyet kínál többek között az európai barnamedvének, a farkasnak, valamint ritka madaraknak, köztük a szirti sasnak. A park növényvilága a bükkerdőktől a fa nélküli havasi legelőkig terjed. Az erdőhatár 2000 méteren van, az alpesi öv alatti területeket hegyi törpefenyő és közönséges boróka borítja. Az erdőkben néhány igen ritka növényfaj is él, közülük sok, például a balkáni selyemfenyő csak itt fordul elő.

Rilai kolostor: A rilai kolostort a 10. században alapította Rilai Szent János remete, akinek lakhelye és síremléke kegyhellyé vált. Halála után barlangja közelében az őt követő szerzetesek egy kolostor építésébe kezdtek, amely később fontos szerepet játszott a középkori Bulgária szellemi és társadalmi életében. A kolostort a bolgár cárok komoly kiváltságokkal támogatták, fénykorát a 14. században élte. A kolostorhoz az egész balkáni régióból számos zarándok érkezett. Az oszmán megszállás ideje alatt erősen lepusztult, végül a 19. század elején nagy része leégett és csak az 1355-ben emelt ötemeletes Hrelju-torony maradt épségben. 1834 és 1862 között Pavel Ivanovics tervei alapján újjáépítették. A kolostor épületrészei szabálytalan négyszög alakban egy háromezer négyzetméteres udvar körül helyezkednek el, amelyet a Hrelju-torony ural. Középen áll a Miasszonyunk Mennybemenetele-templom, körülötte négy kápolna, egy refektórium, egy könyvtár, vendégszobák, valamint megközelítőleg háromszáz szerzetesi cella kapott helyet. A templom belseje és az oltár gazdagon díszített, a freskókon több mint tizenkétezer motívum látható, legtöbbjük a szamokovi és a banszkói festőiskola mestereinek alkotása.

Szrebarna bioszféra-rezervátum: Szrebarna bioszféra-rezervátum egy 6 négyzetkilométeren elhelyezkedő édesvizű tó és élőhely a Dunától nem messze. Területének kétharmadát nád borítja, amely gátként védelmezi a tavat. A rezervátumot azért hozták létre, hogy védelmet nyújtson az itt élő madaraknak. Egy részük csak átvonul a területen, másik részük itt telel, és vannak olyan fajok, amelyek itt költik ki fiókáikat is. 1948-ban nyilvánították természetvédelmi területté, 1949-ig közvetlen összeköttetésben állt a Dunával, majd 1982 és 1984 között aszályok és elhibázott árvízvédelmi intézkedések következtében kiszáradt. 1994-től ismét összekapcsolták a folyóval így az áradásoknak köszönhetően élővilága regenerálódott. A tavon és környékén összesen 233-féle madár- és 76 növényfaj él. A náddal borított tavat évente mintegy nyolcvan költöző madárfaj látogatja meg. Az itt élő madarak az országban előforduló összes madárfaj felét képviselik és előfordulnak közöttük ritka és veszélyeztetett egyedek is. A tó átlagos mélysége alig két méter, ennek ellenére Bulgária összes mocsárvidéki növényfajának fele megtalálható benne.

Neszebar: A Fekete-tenger partjának egyik sziklás félszigetén elterülő Neszebar területe több mint háromezer éve lakott. Európa egyik legrégebbi települése, a trákok által Meszembria néven alapított város az i. e. 6. században görög kolónia lett. Az évszázadok során trák, görög, római, szláv, bizánci, bolgár és török fennhatóság alatt állt. A védőfallal körülvett kereskedelmi központ a törökök megérkezéséig az egyik legfontosabb bizánci város volt a Fekete-tenger nyugati partján. Fennmaradt műemlékei közül görög eredetű az akropolisz, Apollón temploma, az agora. Városfalainak egy része még a trák időkből származik. A kikötőben görög, bizánci és római korból fennmaradt erődítmények és templomok maradványai láthatók. A kis területen az 5. század óta összezsúfolódó templomok közül tíz maradt fenn nagyrészt romos állapotban. Építészetükre a szláv és a görög ortodox művészet keveredése jellemző. Közülük figyelemre méltó Eleuszi Szűz Mária templomának romjai, valamint a 14. századi Keresztelő Szent János-templom. A 19. században Neszebarban számos „plovdivi stílusú”, kőalapra épült faereszes házat emeltek, a fagerendás házak a város sokszínű múltját szemléltetik.

Szvestari trák síremléke: Bulgária 20. századi régészetének egyik legnagyobb felfedezése volt, amikor 1982-ben Bulgária északkeleti részén egy csaknem érintetlen az i. e. 3. évszázadra datálható sírkamrára bukkantak. Szvestari trák síremléke a trák sírépítészet egyik kiemelkedő példája, kivételes műemlék, ami a trák kultikus épületek valamennyi jellegzetességét mutatja. Feltételezhetően egy uralkodót és annak feleségét temették el benne, a feltárás során egy hatvan év körüli férfi és egy fiatalabb nő maradványai kerültek elő. A sír egy négy méter hosszú folyosóból és három négyszögletes kamrából áll, a 4,5 méter magas központi kamrát dongaboltozat fedi. A boltozat alatt egy tíz, 1,2 méter magas nőalakokból (kariatidákból) álló dombormű fríz fut körbe. Az akantuszlevélhez hasonló ruhát viselő alakok csak díszítőelemek, nincs teherhordó szerepük. A fölöttük magasodó íves falfelületre az elhunytak életéből vett jeleneteket ábrázoltak. A sírkamra díszítése egyedülálló, trák területen eddig még nem tártak fel a nőalakokhoz és a boltozathoz hasonló emlékeket.

A Kárpátok és más európai régiók ősbükkösei: Ez a határokon átnyúló, többször kiterjesztett helyszín Európa legnagyobb kiterjedésű ősbükköse, jelenleg 18 ország közös világörökségi helyszíne és összesen 94 védett területből áll. Kezdetben az Északkeleti-Kárpátok déli lejtőin, Szlovákia keleti részén és Ukrajnában található védett területhez összesen 10 természetvédelmi körzet tartozott, ezek közül hat Ukrajnában négy pedig Szlovákiában található. Ezek a védett területek egy 185 kilométer hosszú tengelyen fekszenek, tengerszint feletti magasságuk 210 és 1700 méter között váltakozik. A teljes védett övezet eredetileg háromszáz négyzetkilométert foglalt el, majd 2011-ben a helyszínt öt újabb, Németországban található bükkerdővel egészítették ki. A következő kiterjesztés óta, 2017-től a helyszínhez tartoznak mediterrán területek, az Alpok, a Dinári-hegység és a Pireneusok ősbükkösei is. Az utolsó, 2021-es kiterjesztés során bosznia-hercegovinai, csehországi, észak-macedóniai, franciaországi, lengyelországi és svájci bükkösök kerültek a világörökségi listára. Az ősbükkösöben találhatók a világ legmagasabb és legöregebb bükkfái, és megfigyelhető a bükkerdők fejlődésének valamennyi fázisa. A Kárpátokban őshonos bükkfa a Dinári-hegység mellett csak ezeken a területeken vészelte át a jégkorszakot, majd egy rövid, néhány ezer éves időszak alatt elterjedt az egész kontinensen. Az őserdők a bükkfák felbecsülhetetlen értékű genetikai tárházai. A fák mellett található ökoszisztéma magán viseli a jégkorszak utáni élővilág valamennyi jellegzetességét, gazdag növény és állatvilágnak, köztük több védett fajnak nyújt életteret.

Idegenvezetőink

Budai Tamás

Derzsy Bernadett

További ajánlataink

Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

ANTIK GÖRÖG NAGYKÖRUTAZÁS

9 nap/ 8 éj
dátum 2024.09.06-09.14
összesen  1  időpontban

279 500 Ft/fő
Garantált indulás!

A VEZÚVTÓL AZ AMALFI PARTOKIG

5 nap/ 4 éj
dátum 2024.07.02-07.06
összesen  1  időpontban

367 500 Ft/fő
Garantált indulás!

A KARINTIAI TAVAKTÓL A GROSSGLOCKNER CSÚCSÁIG -KÖNNYED TÚRÁKKAL A TERMÉSZETBEN

5 nap/ 4 éj
dátum 2024.07.10-07.14
összesen  1  időpontban

149 800 Ft/fő

A BAKONY DOMBJAI KÖZÖTT VONATOZUNK! CSÓKAKŐ VÁRA, ÖSKÜ, ZIRC ÉS VESZPRÉM - KÖRUTAZÁS

1 nap/ 0 éj
dátum 2024.10.12
összesen  1  időpontban

29 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

ANTIK GÖRÖG NAGYKÖRUTAZÁS

8 nap/ 7 éj
dátum 2024.09.07-09.14
összesen  1  időpontban

393 500 Ft/fő

A BALTIKUM FŐVÁROSAI ÉS FINNORSZÁG

7 nap/ 6 éj
dátum 2024.08.03-08.09
összesen  1  időpontban

407 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

A KARINTIAI TAVAKTÓL A GROSSGLOCKNERIG

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.08.19-08.22
összesen  1  időpontban

129 800 Ft/fő
Garantált indulás!

A VEZÚVTÓL AZ AMALFI PARTOKIG

7 nap/ 6 éj
dátum 2024.07.01-07.07
összesen  1  időpontban

242 500 Ft/fő

A BALTIKUM FŐVÁROSAI ÉS FINNORSZÁG

10 nap/ 9 éj
dátum 2024.08.02-08.11
összesen  1  időpontban

330 000 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

A SALZKAMMERGUTI TAVAKTÓL A KÖNIGSSEE-IG

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.07.11-07.14
összesen  1  időpontban

121 500 Ft/fő

A BALTIKUM FŐVÁROSAI ÉS FINNORSZÁG

10 nap/ 9 éj
dátum 2024.08.02-08.11
összesen  1  időpontban

330 000 Ft/fő
Garantált indulás!

NORVÉGIA, A FJORDOK ORSZÁGA

8 nap/ 7 éj
dátum 2024.07.04-07.11
összesen  1  időpontban

624 500 Ft/fő
Garantált indulás!

ÉSZAK GYÖNGYSZEMEI: SKANDINÁVIA

12 nap/ 11 éj
dátum 2024.07.10-07.21
összesen  1  időpontban

515 000 Ft/fő
Garantált indulás!

DÉL-ANGLIA NAGYKÖRUTAZÁS

6 nap/ 5 éj
dátum 2024.07.01-07.06
összesen  1  időpontban

447 000 Ft/fő
Garantált indulás!

ÉSZAK GYÖNGYSZEMEI: SKANDINÁVIA

10 nap/ 9 éj
dátum 2024.08.15-08.24
összesen  1  időpontban

644 500 Ft/fő
Garantált indulás!

KOPPENHÁGA, MALMÖ ÉS ROSKILDE

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.07.10-07.13
összesen  1  időpontban

290 000 Ft/fő

LAPPFÖLD, AZ ÉSZAKI-FOK NYÁRON

5 nap/ 4 éj
dátum 2024.07.24-07.28
összesen  1  időpontban

527 000 Ft/fő

A BALTIKUM FŐVÁROSAI ÉS FINNORSZÁG

7 nap/ 6 éj
dátum 2024.08.03-08.09
összesen  1  időpontban

407 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

SKÓCIA REPÜLŐVEL

6 nap/ 5 éj
dátum 2024.06.27-07.02
összesen  1  időpontban

550 000 Ft/fő

IZLAND NAGYKÖRUTAZÁS - A GEJZÍREK FÖLDJE

8 nap/ 7 éj
dátum 2024.10.15-10.22
összesen  1  időpontban

1 090 000 Ft/fő

A BAKONY DOMBJAI KÖZÖTT VONATOZUNK! CSÓKAKŐ VÁRA, ÖSKÜ, ZIRC ÉS VESZPRÉM - KÖRUTAZÁS

1 nap/ 0 éj
dátum 2024.10.12
összesen  1  időpontban

29 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

SVÁJC NAGYKÖRUTAZÁS - KÖNNYED GYALOGTÚRÁKKAL

7 nap/ 6 éj
dátum 2024.06.23-06.29
összesen  1  időpontban

263 500 Ft/fő
Garantált indulás!

ÉSZAK-SPANYOLORSZÁGTÓL BASZKFÖLDÖN ÁT PORTUGÁLIÁBA

11 nap/ 9 éj
dátum 2024.08.22-09.01
összesen  1  időpontban

710 000 Ft/fő

MISKOLC, SZILVÁSVÁRAD ÉS EDELÉNY ÉLMÉNYEI - KÖRUTAZÁS MAGYARORSZÁGON

2 nap/ 1 éj
dátum 2024.09.21-09.22
összesen  1  időpontban

49 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

SZÉKELYFÖLDI KISKÖRUTAZÁS

5 nap/ 4 éj
dátum 2024.06.29-07.03
összesen  1  időpontban

148 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

TITOKZATOS TÜNDÉRKIRÁLY KASTÉLYAI BAJORORSZÁGBAN

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.27-06.30
összesen  1  időpontban

130 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

BÖRZSÖNY REJTETT TITKAI KISVASÚTTAL, VADASKERTI KALANDDAL

1 nap/ 0 éj
dátum 2024.06.29
összesen  1  időpontban

24 500 Ft/fő
Garantált indulás!

SZÁSZORSZÁG VARÁZSLATA: DREZDA-MEISSEN ÉS LIPCSE

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.27-06.30
összesen  1  időpontban

117 500 Ft/fő
Garantált indulás!

SVÁJC NAGYKÖRUTAZÁS - A SVÁJCI ALPOK LEGSZEBB ÚTJAIN

7 nap/ 6 éj
dátum 2024.07.13-07.19
összesen  1  időpontban

263 500 Ft/fő
Garantált indulás!

BOSZNIA FELFEDEZÉSE, TENGERPARTI PIHENÉSSEL

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.20-06.23
összesen  1  időpontban

124 500 Ft/fő

Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

ORCHIDEÁK KAVALKÁDJA SZLOVÉNIÁBAN

1 nap/ 0 éj
dátum 2024.09.21
összesen  1  időpontban

25 600 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

VARÁZSLATOS SZLOVÉNIA CSILLAGTÚRÁKKAL

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.27-06.30
összesen  1  időpontban

111 000 Ft/fő
Garantált indulás!

VELENCE - PADOVA - TREVISO

3 nap/ 2 éj
dátum 2024.07.12-07.14
összesen  1  időpontban

114 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

DÉLVIDÉKI KÖRUTAZÁS A MAGYAR EMLÉKEK NYOMÁBAN

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.20-06.23
összesen  1  időpontban

83 500 Ft/fő

Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

RÓMA - VELENCÉVEL ÉS FIRENZÉVEL - autóbusszal

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.07.10-07.13
összesen  1  időpontban

333 000 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

A SALZKAMMERGUTI TAVAKTÓL A KÖNIGSSEE-IG

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.07.11-07.14
összesen  1  időpontban

121 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

A PLITVICEI NEMZETI PARK VARÁZSA

3 nap/ 2 éj
dátum 2024.07.20-07.22
összesen  1  időpontban

93 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

RÓMA - VELENCÉVEL ÉS FIRENZÉVEL - autóbusszal

6 nap/ 5 éj
dátum 2024.07.09-07.14
összesen  1  időpontban

233 000 Ft/fő
Garantált indulás!

BENELUX NAGYKÖRUTAZÁS

7 nap/ 6 éj
dátum 2024.07.20-07.26
összesen  1  időpontban

269 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

ORCHIDEÁK KAVALKÁDJA SZLOVÉNIÁBAN

1 nap/ 0 éj
dátum 2024.09.21
összesen  1  időpontban

25 600 Ft/fő
Garantált indulás!

ÉSZAK GYÖNGYSZEMEI: SKANDINÁVIA

12 nap/ 11 éj
dátum 2024.07.10-07.21
összesen  1  időpontban

515 000 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

HAJÓZÁS AZ ÉSZAKI- TENGEREN

6 nap/ 5 éj
dátum 2024.07.09-07.14
összesen  1  időpontban

241 500 Ft/fő
Garantált indulás!

ÉSZAK-OLASZORSZÁGI TÓVIDÉK

6 nap/ 5 éj
dátum 2024.07.09-07.14
összesen  1  időpontban

204 500 Ft/fő
Garantált indulás!

ÉSZAK GYÖNGYSZEMEI: SKANDINÁVIA

10 nap/ 9 éj
dátum 2024.08.15-08.24
összesen  1  időpontban

644 500 Ft/fő

Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

A PLITVICEI NEMZETI PARK VARÁZSA

3 nap/ 2 éj
dátum 2024.07.20-07.22
összesen  1  időpontban

93 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

PRÁGAI HÉTVÉGE

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.20-06.23
összesen  1  időpontban

93 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

SKÓCIA REPÜLŐVEL

6 nap/ 5 éj
dátum 2024.06.27-07.02
összesen  1  időpontban

550 000 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

MILÁNÓ ÉS LOMBARDIA HERCEGI PALOTÁI

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.10.15-10.18
összesen  1  időpontban

184 500 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

MEDITERRÁN ISZTRIA - 4 NAPOS

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.20-06.23
összesen  1  időpontban

165 000 Ft/fő
Garantált indulás!

ANATÓLIA ÉLŐ MÚLTJA

11 nap/ 10 éj
dátum 2024.06.23-07.03
összesen  1  időpontban

665 000 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

SPANYOLORSZÁGI NAGYKÖRUTAZÁS

11 nap/ 10 éj
dátum 2024.06.20-06.30
összesen  1  időpontban

505 000 Ft/fő
Garantált indulás!
Kislétszámú csoport

SPANYOLORSZÁGI NAGYKÖRUTAZÁS

9 nap/ 8 éj
dátum 2024.06.21-06.29
összesen  1  időpontban

654 500 Ft/fő
Garantált indulás!

HOSSZÚ HÉTVÉGE BARCELONÁBAN, GAUDÍ ÉS A MODERNIZMUS NYOMÁBAN

4 nap/ 3 éj
dátum 2024.06.27-06.30
összesen  1  időpontban

294 700 Ft/fő

Kérdése van?

E-mailben vagy telefonon a rendel-kezésére állunk minden hétköznap
9 - 17 óráig.

Szombaton 9 - 12 óráig.


Adja meg elérhetőségét, és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot:

Miben segíthetünk?

A https://zseppelin.hu weboldalon a következő linken található Adatkezelési Tájékoztatót és a lenti tájékoztatást elolvastam, megismertem és az abban foglaltakat elfogadom. Személyes adataim a valóságnak megfelelnek, és kijelentem. hogy 16. életévét betöltött személy vagyok.
Hozzájárulok, hogy a https://zseppelin.hu személyes adataimat direkt marketing szolgáltatás nyújtása céljából az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon, időtartamban és mértékben kezelje és a checkbox bejelölésével önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott e-mail címre a https://zseppelin.hu utazás témakörben direkt marketing szolgáltatást nyújtson.


Ingyenes, kedvezményes szolgáltatások

Ingyenes buszülőhely választás
Ingyenes vecsési parkolási lehetőség
Ingyenes programfüzet rendelés
Kedvezményes szállás Budapesten
Kedvezményes szállás Szegeden
Kedvezményes vidéki transzfer

Applikáció

Ajándékutalvány

Fotópályázat

Online katalógus

1 keresési találat

Garantált indulás!
8 nap/ 7 éj

BULGÁRIA KÖRUTAZÁS - FÜRDŐZÉSSEL

Hotel Hotel ***
2 ÁGYAS SZOBA TWIN
Reggeli
július 7
229 500 Ft
augusztus 11
229 500 Ft
szeptember 1
229 500 Ft
Garantált indulás!

BULGÁRIA KÖRUTAZÁS - FÜRDŐZÉSSEL

8 nap/ 7 éj
dátum 2024-07-07
összesen  3  időpontban

229 500 Ft/fő